Helsinki – biotalouden näyttämö heinäkuussa

Uutinen - Julkaistu 29.5.2019

Merellinen Helsinki tarjoaa pohdittavaa luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvasta talouskasvusta kiinnostuneille. Biotalouskonferenssi, European Bioeconomy Scene 2019, järjestetään 8.-10.7. Sen tavoitteena on välittää ajankohtaista tutkimustietoa kestävästä biotaloudesta ja edistää eurooppalaisten biotalousasiantuntijoiden verkostoitumista.

Suomen maa- ja metsätalousministeriö ja Euroopan komissio järjestävät yhteistyössä konferenssin, joka on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden päätapahtumista. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna konferenssi on ainutlaatuinen mahdollisuus määritellä eurooppalaisen biotalouden suuntaviivoja tuleville vuosille.

Biotalouskonferenssin avauspuheenvuoron pitää Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Hän vastaa komission uuden työllisyys-, kasvu- ja investointiohjelman toteuttamisesta. Konferenssin pääpuheenvuoroissa puolestaan kuullaan päivitettyyn Euroopan biotalousstrategiaan pohjautuvia näkemyksiä kestävästä ja yhteiskunnan eri alueet huomioivasta biotaloudesta.

Aamupäivän pääpuhujana on tohtori John Bell, joka työskentelee biotaloudesta vastaavana linjajohtajana Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosastossa. Bell vastaa biotalouden eri osa-alueita koskevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan määrittelystä ja toteuttamisesta sekä tutkimus- ja innovaatiopoliittisista investoinneista biotalouteen.

Konferenssin toinen pääpuhuja, dosentti Christine Lang, puolestaan toimii puheenjohtajana Saksan biotalousneuvostossa, konsultoi Saksan hallitusta ja on myös bioteknologian yrittäjä. Hän on myös Berliinin teknillisen yliopiston mikrobiologian ja molekyyligeneettisen osaston dosentti ja Saksan yleisen ja soveltavan mikrobiologian yhdistyksen (VAAM) varapuheenjohtaja. Puheenvuorossaan hän maalaa kuvaa biotalouden tulevaisuudesta.

Konferenssiin osallistuu suuri joukko bio- ja kiertotalousalan asiantuntijoita, tutkijoita ja päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri Eurooppaa. Biotalouskonferenssin puheenvuoroissa biotaloutta lähestytään niin uusiutuviin materiaaleihin pohjautuvan kestävän tuotannon ja kulutuksen kuin meriin ja järviin liittyvän sinisen biotalouden näkökulmasta.

– Biotalouskonferenssilla halutaan vahvistaa Euroopan unionin päivitetyn biotalousstrategian toimeenpanoa ja kannustaa toimijoita osallistumaan kestävän biotalouden kehittymistä tukeviin toimiin niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Biotalous pyrkii löytämään ratkaisuja tämän ajan haasteisiin, vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Biotalouden avulla pyritään myös ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Biotalouteen kuuluu olennaisena osana myös se, että luonnonvaroja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti.

Voit seurata konferenssia myös live-striimauksen välityksellä.

Median akkreditoituminen tapahtumaan

Lisätietoja:

Henni Purtonen, viestintäasiantuntija, puh. 0295162057, henni.purtonen(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriö  29.5.2019 

Tapahtuman verkkosivut: European Bioeconomy Scene 2019