Hersapuu kokoaa Hollolaan puunjalostuksen yhteisöä

Kuvan keskellä matalia rakennuksia. Pihamaalla tukkipuukasoja. Taka-alalla peltoa ja metsää. Etualalla puita.

Case - Julkaistu 21.12.2022

Lahden naapurikuntaan Hollolaan ollaan synnyttämässä mekaanisen puunjalostuksen yhteisöä, jossa eri yritysten liiketoiminnot tukevat toisiaan. Toimintakonseptin toivotaan edistävän myös vihreiden arvojen, kiertotalouden sekä vastuullisen yritystoiminnan periaatteita.

Hollolan Herralassa, 15 kilometrin päässä Lahden keskustasta sijaitsee noin kolmen hehtaarin teollisuuskiinteistö, jossa vuodesta 1961 saakka toimi Herralan saha. Sahan toiminta keskeytyi viitisen vuotta sitten tulipalon seurauksena. Nyt tontille etsitään toimijoita, jotka voisivat hyödyntää olemassa olevia rakennuksia ja infraa. Yritysten liiketoiminnalle on eduksi alueen puunjalostusperinteet, muut tontin toimijat sekä seudun oppilaitosten palvelut.

– Ajatuksena on, että tontille sijoittuisi yksi ankkuritoimija, jonka ympärille rakentuisi erityyppistä, toisiaan tukevaa puunjalostusta, kuvaa kiinteistön omistavan Hersapuun toimitusjohtaja Markku Mäkelä.

Yritykset voivat hakea Maaseudun yritystukea esimerkiksi perustamis- tai kehitysvaiheen kustannuksiin. Investointitukea puolestaan on saatavilla esimerkiksi tuotantotilojen ja koneiden sekä laitteiden hankintaan.

– Alueelle sijoittuvien toimijoiden hyödynnettävissä on varastotilat, 2 MW:n biolämpölaitos, kahdeksan kamarikuivaamoa sekä toimistorakennus. Tontilla on rakennuslupa lähes 5000 m2:n hallirakennukselle, jonka rakennuttamisesta voimme sovittaessa ottaa vetovastuun. Ympäristölupa mahdollistaa esimerkiksi sahaustoiminnan kahdessa vuorossa, Mäkelä kuvailee.

Osaamista ja sijaintietuja

Tontin ja rakennusten lisäksi alueelle sijoittuvien yritysten käytettävissä on Hersapuun henkilökunnan osaaminen aina investoinneista, strategisesta suunnittelusta ja toiminnanohjausjärjestelmistä tuotanto- ja vientiosaamiseen sekä hallinnollisiin palveluihin.

Herralan sijainti aivan Lahden ja maan pääväylien läheisyydessä tarjoaa myös logistisia etuja. Raaka-aineen osalta alue on otollinen etenkin kuusta hyödyntävälle toimijalle.

– Tarjolla on runsaasti hyvälaatuista, suuriläpimittaista kuusta ja meillä on edelleen hyvä maine puun ostajana alueen metsänomistajien keskuudessa, Mäkelä toteaa.

Työvoiman saatavuus alueella on hyvä. LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuu puutekniikan insinöörejä ja koulu tarjoaa myös tekniikan alan työharjoittelijoita. Koululla on modernit laboratoriot, jonka palveluita käyttävät jo useat alan kärkitoimijat.

Herralan kylä mahdollistaa myös asumisen maalaismaisemassa, kuitenkin aivan palveluiden äärellä.

Klusterimallista joukkovoimaa ja tasaisuutta liiketoimintaan

Mekaanisen puunjalostuksen klusteria rakennetaan Herralaan yhteistyössä Lahden seudun kehittämisyhtiö LADECin, Hämeen TE-toimiston ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Yhteisöllinen työpaja -konsepti on osa ”Kasvua ja uutta elinvoimaa yhteisöllisyydestä” -aluekehityshanketta, jolla edistetään koko Lahden seudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta.

– Tarkoituksena on edistää verkostomaisen yhteistyön kasvua, osaavan työvoiman saantia, korkeakouluyhteistyötä, toisen asteen oppilaitosyhteistyötä, yritysten ja hankkeen sidosryhmien välisen yhteistyön kehittymistä, luettelee kehityspäällikkö Ville Uimonen LADECista.

Toimintamallin uskotaan pienentävän verkostotoimijoiden liiketoimintariskejä ja tasaavan kausivaihteluita. Yhteistyön avulla yritysten on myös mahdollista tarjota omaa osa-aluettaan kattavampaa kokonaisuutta ja tavoitella laajempaa asiakaskuntaa.

Vastaava konsepti on kehitetty jo konepajateollisuuteen ja mekaanisen puunjalostuksen jälkeen ideaa ollaan viemässä muun muassa elintarviketeollisuuden alalle.

Hersapuun Mäkelä näkee toimintamallin soveltuvan yhtä lailla alkavalle kuin jo pidempäänkin toimivalle yritykselle.

– Yhteisömalli ruokkii erilaisten alihankinta- ja sopimusvalmistuspalveluiden hyödyntämistä, mutta myös täysin uudenlaisten liiketoimintamallien rakentumista. Perusteollisuuden ja valmistavien yritysten lisäksi meidän alueellamme on potentiaalia myös suunnitteluyrityksille, terminaalitoiminnalle tai biosivuvirtojen hyödyntäjille. Keskusteluja käydään parhaillaan useamman yrityksen kanssa ja sopivien yritysten löydyttyä olemme valmiita etenemään nopeallakin aikataululla.

Lisätietoja:

Hersapuun verkkosivut

Artikkeli: Harri Mäkelä, tuotantopäällikkö, Hersapuu Oy. Yhteystiedot: 0400846331, harri.makela(at)hersapuu.fi .

Artikkelin kansikuva: Hersapuu Oy


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja

Aihetunnisteet: artikkeli, puu, puutuotteet

Lue seuraava artikkeli: Metsähakkeesta tuli Venäjän-tuonnin seisahduttua pula, tu... »