Hevosten hyvinvointiasetus lausunnolle

Uutinen - Julkaistu 2.5.2024

Asetuksella täydennetään vuoden alusta voimaan tullutta eläintenhyvinvointilakia hevosten hyvinvointia koskevien vaatimusten osalta.

Keskeistä ehdotuksessa on edistää hevosen mahdollisuutta tyydyttää sen fysiologisia tarpeita ja toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeita. Hevosella tulee olla mahdollisuus muiden hevosten seuraan, riittävään liikuntaan ja ulkoiluun, puhtaaseen juomaveteen ja usein toistuvaan karkearehuruokintaan (heinää, säilöheinää, nurmea).
Tutkittu tieto hevosten hyvinvoinnista on lisääntynyt viime vuosina. Samanaikaisesti ihmisten kiinnostus eläinten hyvinvointia kohtaan on lisääntynyt merkittävästi. Voidaankin katsoa, että yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on elinehto hevostalouden tulevaisuudelle. Tämä asettaa aikaisempaa suurempia vaatimuksia hevosten hyvinvoinnin huomioimiselle sekä lainsäädännössä että alan käytännön toimissa. Uusi hevosten hyvinvointiasetus korvaa nykyisen hevosten suojelusta annetun asetuksen, joka on sisällöltään yli 20 vuotta vanha.

Uusia vaatimuksia hevosten hoitoon ja tallirakenteisiin

Asetusehdotus sisältää velvoitteen tarhata hevosia päivittäin. Ehdotuksen mukaan hevosilla tulee olla tallissa ja pihatossa mahdollisuus kuulla ja nähdä lajitoveri. Jotta täysin umpinaiset karsinoiden väliseinät eivät estäisi turpakosketusta hevosten välillä, tulee niistä luopua tietyin poikkeuksin ehdotuksen mukaan siirtymäajalla.
Ehdotus ei edellytä hevosten yhteistarhausta alle kaksivuotiaita hevosia lukuun ottamatta. Niidenkin kohdalla voitaisiin vaatimuksesta poiketa, jos hevoset on kengitetty ja vaarana on, että ne vahingoittavat toisiaan.
Eläinten hyvinvointilain mukaan tulee hevosella olla jatkuvasti vettä tarjolla tallissa ja pihatossa sekä laitumella, jos hevonen viettää laitumella yli puolet vuorokaudesta. Asetuksella täydennettäisiin vedensaantia koskevia vaatimuksia siten, että laitumella ja tarhassa sulan veden aikaan tulisi olla vettä aina tarjolla. Pakkaskaudella tulisi hevoset juottaa tarhassa neljän tunnin välein. Ruokinnan osalta ehdotus sisältää vaatimuksen, jonka mukaan hevonen ei saisi olla ilman karkearehua yhtäjaksoisesti yli kuutta tuntia. Koska hevonen on laiduneläin, edellyttää sen lajinmukainen käyttäytyminen usein toistuvaa korsirehun saantia. Sekä heinäautomaateilla että ns. slow-feed laitteilla voidaan lyhentää väliä, jonka hevoset joutuvat olemaan ilman karkearehua, ja samalla vähentää hevosen hoidon sitovuutta.
Ehdotus sisältää uusien tallien tarhojen koolle vähimmäisvaatimuksen. Suurten säkäkorkeudeltaan yli 170 cm korkuisten hevosten karsinoille tulee aikaisempaa suurempi kokovaatimus 10 vuoden siirtymäajalla. Lisäksi pihatoiden kokovaatimus kasvaa viiden vuoden siirtymäajalla.
Asetusehdotus on lähetetty lausunnolle ja sen lausuntoaika päättyy 12.6.2024.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen puh. 0295162182, sähköposti: kirsti.huovinen@gov.fi
https://mmm.fi/lausunnolla

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 2.5.2024


Aihetunnisteet: hevosala