Huoltovarmuuspaketin toimet etenevät suunnitellusti – osa tuista vaatii viljelijöiltä ripeää reagointia

Uutinen - Julkaistu 17.8.2022

Maatalouden huoltovarmuuspakettiin kuuluva poikkeuksellinen mukautustuki AB-tukialueen maatiloille on haettavissa torstaihin elokuun 18. päivään mennessä. Viljelijän täytyy hakea itse myös kiinteistöveron palautusta, jonka haku aukeaa OmaVerossa syyskuun puolivälissä. Investointitukipaketti, jolla vauhditetaan siirtymistä uusiutuviin energiamuotoihin, on valmistelussa.

Hallituksen linjaaman maatalouden huoltovarmuuspaketin toimet etenevät suunnitellusti. Paketin ensimmäisen, akuutin osan tuista viimeisimmät tulevat maksuun ensi vuoden kevääseen mennessä.

Esimerkiksi energiaveron lisäpalautukset vuodelta 2021 on jo palautettu, ja luonnonhaittakorvauksen korotus maksetaan automaattisesti lokakuusta 2022 alkaen. Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen lisämaksut maksetaan tavanomaisen maksun yhteydessä toukokuussa 2023.

Ministeriö seuraa huoltovarmuuspaketin toimeenpanon etenemistä

”Maa- ja metsätalousministeriö seuraa aktiivisesti poikkeuksellisen laajan maatalouden huoltovarmuuspaketin toimeenpanon etenemistä”, kertoo ministeriön erityisasiantuntija Pekka Pihamaa. Ministeriö seuraa Pihamaan mukaan jatkuvasti myös huoltovarmuustilanteen ja maatalousmarkkinoiden kehitystä.

Huoltovarmuuspakettiin sisältyy myös yli 100 miljoonan euron suuruinen maatalouden investointipaketti 2022–2026. Paketti on Pihamaan mukaan valmistelussa ja tulee sisältämään investointitukia esimerkiksi vaihtoehtoisiin energianlähteisiin ja ravinteiden talteenoton teknologioihin.

AB-tukialueen mukautustukea haettava viimeistään 18.8.2022

Osa huoltovarmuuspaketin tuista maksetaan automaattisesti, mutta osa odottaa vielä viljelijöiltä toimia. Esimerkiksi poikkeuksellinen mukautustuki AB-tukialueen maatiloille on haettavissa torstaihin elokuun 18. päivään mennessä.

Mukautustuki koskee tiloja, joille on vuonna 2021 myönnetty kasvihuonetuotannon tukea, puutarhatuotteiden varastointitukea tai sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea. Tukeen on varattu yhteensä 20,5 miljoonaa euroa noin 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista.

Ruokavirasto on viestinyt aiheesta viljelijöille muun muassa uutiskirjeellä ja tekstiviestein. Hakemusten määrästä on kuitenkin pääteltävissä, että kaikki tukeen oikeutetut eivät ole vielä sitä hakeneet. Tukea voi hakea Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvästä Vipu-palvelusta tai paperilomakkeella.

Pohjoisen tuen alueella maksatukset ovat käynnistymässä, ja ne maksetaan tukeen oikeutetuille tiloille automaattisesti.

Kiinteistöveron palautuksen hakuaika alkaa arviolta syyskuun puolivälissä ja jatkuu lokakuun loppuun. Tileillä palautukset näkyvät todennäköisesti marras-joulukuun vaihteessa. Kiinteistöveron palautusta voi saada enintään 35 000 euroa hakijaa kohti.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 17.8.2022


Aihetunnisteet: huoltovarmuus, maatalous