IEA: Suomi näyttää miten bioenergia ja ydinvoima voivat ohjata energiamurrosta

Uutinen - Julkaistu 25.10.2018

IEA: Suomi näyttää miten bioenergia ja ydinvoima voivat ohjata energiamurrosta

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maa-arviointi toteaa, että Suomi toteuttaa määrätietoista politiikkaa vuodelle 2030 asettamiensa ilmastopoliittisten tavoitteidensa, kuten öljyn käytön puolittamisen ja kivihiilen energiakäytön kiellon toteuttamiseksi. IEA kuitenkin muistuttaa, että hallituksen on keskityttävä kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Esimerkiksi tavoitellessa 30 % uusiutuvien osuutta liikennepolttoaineissa, Suomen on johtavana kehittyneiden biopolttoaineiden tuottajana varmistettava, että tavoitteeseen pyritään käyttämällä raaka-aineita kestävällä tavalla. Investointeja tulee myös kannustaa uusien biopolttoaineisiin, joita käytetään kaukoliikenteen, kuten tavarakuljetuksiinrahdin, merenkulkuun ja ilmailuun.

– IEA antaa tunnustusta Suomen pyrkimyksille vähentää autojen omistusta ja siirtymistä kohti uusia liikennepalveluja. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua liikenteen kokonaispäästöjen kustannuksella. Tarvitaan kokonaisvaltaista näkökulmaa, joka edellyttää myös autojen ja liikennejärjestelmien energiatehokkuuden parantamista ja lisää nollapäästöisiä kulkuneuvoja, muistutti IEA:n varapääjohtaja Paul Simons esitellessään Suomen maa-arviointia 23.10.2018 Tampereella WEC Finlandin Energiapäivässä osana Energia 2018 -tapahtumaa.

– IEA:n maa-arviointi tarjoaa jälleen syväarvion Suomen energiapolitiikan tilasta ja tarjoaa suosituksia, jotka ovat avainasemassa valmistellessamme toimia, joilla vastaamme ilmastomuutoksen ja energiaturvallisuuden haasteisiin, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kommentoidessaan IEA:n suosituksia.

– Suomi jatkaa energia-alan pitkän aikavälin ilmastohaasteiden ratkaisemista pitäen samalla mielessään ympäristön kestävyyteen, energiavarmuuden ja kilpailukyvyn liittyvät tavoitteet, Tiilikainen jatkaa.

– IEA;n keskeiset suositukset liittyvät määrätietoiseen kehitykseen kohti vuoden 2050 energia- ja ilmastotavoitteita, verotuksen ja tukien tarkistamiseen sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja liikenteessä, ajoneuvojen tehokkuuden, nollapäästöisten ajoneuvojen ja verotuksellisten toimenpiteiden edistämiseen liikenteessä sekä vuoropuheluun pohjoismaisten ja baltialaisten naapureiden kanssa. monella näillä sektorilla olemme jo aloittaneet suosituksen mukaisia toimia ja jatkossa niitä tulee varmasti lisää, ministeri Tiilikainen toteaa.

IEA:n viiden vuoden välein tehtävässä raportissa esitetään arviot Suomen energiapolitiikan tilasta ja annetaan suosituksia uusista politiikkatoimista. Tällä kertaa arvio painottui taakanjakosektorin ja erityisesti liikenteen päästövähennyksiin, metsäbiomassan kestävään käyttöön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon tulevaisuuteen osana sähkösektorin muutosta.

Lisätiedot verkossa:
Julkistustilaisuus verkossa suorana lähetyksenä 23.10 klo 14.30 ja myöhemmin tallenteena osoitteessa: https://tem.videosync.fi/energiapolitiikan-maatutkinnan-julkistus
IEA:n Suomen maaraportti 2018 osoitteessa: www.iea.org/
Suomen maaraportin tiivistelmä, executive summary (epävirallinen suomennos)

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 3431 6519
ylitarkastaja Katja Tuokko, TEM, puh. 050 465 5533

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 23.10.2018