Ilman yhteistyötä erätalous voi jäädä ikuiseksi lupaukseksi

Blogi - Julkaistu 3.9.2015

NikoVuorenmaa3.9.2015

Erätalouden nousussa biotalouden helmeksi on yksi iso este. Sen esteen nimi on markkinointi. Tämä sama este toistuu useasti kun puhutaan miksi kotimaiset yritykset eivät menesty kansainvälisesti. Erätalous ei saa kompastua markkinointiin vaan sen tulee oppia muiden alojen virheistä. Luonteva keino taklata tätä haastetta on laaja yhteistyö toimijoiden kesken. Yhteinen ääni on kuuluvampi kuin yksittäisen toimijan. Kuuluvalla äänellä varmistetaan, että kuluttajat löytävät etsimänsä eräpalvelut helposti.

Miksi tietoa eräpalveluista on sitten niin vaikea löytää? Eräpalveluiden osalta tähän on varmasti monta syytä. Nostaisin esille kaksi asiaa jotka osaltaan rajoittavat eräalan kehitystä:

1. Useat alalla toimivat yritykset ovat pieniä, eikä heillä ole pääomia kehittää omia sähköisiä myyntikanaviaan kovin tehokkaiksi. Nykypäivänä ison kuluttajamassan on lähes mahdoton löytää palvelua jolla ei ole minkäänlaista ”sähköistä jalanjälkeä”.

2. Tietoa palveluista ei ole koottu yhteen ja jäsennelty kuluttajille helpommin löydettäviksi. Yksittäiset kotisivut hukkuvat usein tiedon valtavaan massaan eivätkä kuluttajat löydä niitä koskaan. Tämän takia esimerkiksi Tripadvisor:in kaltaiset palvelut menestyvät – ne tekevät kuluttajien elämästä helpompaa ja mahdollistavat sen, että jokainen palveluntuottaja pääsee tarjoamaan tuotteitaan jokaiseen ostotilanteeseen.

Miksi me siis puuhaamme yksin nurkissamme emmekä yhdistä voimiamme? Katsomme mustasukkaisesti omaa reviiriämme ja huomaamatta jää, että ongelma ei ole kilpailu sinänsä vaan tiedon levittäminen palveluista. Asiakkaita riittäisi kyllä kaikille jos valtava kohderyhmä tavoitettaisiin paremmin. Kukaan meistä ei yksin pysty rakentamaan internetiin sellaista verkkoa, että kuluttaja uisi siihen varmasti. Yhdessä verkon rakentaminen olisi mahdollista. Näin toimittaessa kotimainen erätalous olisi vahva tekijä niin kansallisesti kun kansainvälisesti. Potentiaalia meidän yrittäjissä sekä laajoissa metsissä ja tuhansissa järvissä varmasti riittää.

Teeri roikkumassa seinää vasten.

Eräverkkokin lähti liikkeelle yhteistyöstä. Neljä intohimoista eränkävijää yhdistivät voimansa jotta kaikkien olisi mahdollista löytää parempia harrastusmahdollisuuksia. Tämä kulminoitui erityisesti metsästykseen, jossa metsästysseuraan kuulumattoman on ollut vaikea löytää harrastusmahdollisuuksia. Tiesimme, että mahdollisuuksia on paljon mutta ne hukkuivat sirpaleisena tietona internetin valtavaan tietomassaan. Ymmärsimme, että tämä kohtaamisongelma pitää ratkaista, jotta kuluttajat ja palveluntarjoajat saavat hyödynnettyä kotimaisten eräpalveluiden täyden potentiaalin.

Kohtaamisongelman lisäksi tiedostimme, että on myös monia muita asioita mitä tulee ratkaista tehokkaan palvelukokemuksen rakentamiseksi. Tärkeimpiä asioita olivat:

1. Yksittäisten palveluiden myynnistä, yhteistyössä toteutettujen palvelukokonaisuuksien myyntiin
2. Mahdollisimman käyttäjäystävällinen tekniikka kaikkeen tekemiseen
3. Pienten yritysten liiketoiminnan saattaminen sähköiseksi
4. Yritysten palvelukonseptien kehittäminen kuluttajalähtöisesti

Tästä syystä Eräverkko onkin paljon muuta kun pelkkä internetissä toimiva kohtauspaikka. Olemme palveluyritys jonka ydinosaamista on liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Jukka Bisi puhui omassa blogikirjoituksessaan erätalouden arvonmäärityksen olevan kaiken ytimessä. Näin varmasti on, mutta kun arvonmäärityksestä siirrytään arvontuotantoon ja lähemmäksi kuluttajille tarjottavia palveluita on siellä ytimessä kuluttajan arvoketju. Tämä arvoketju muodostuu karkeasti neljästä osa-alueesta:

1. Tiedon etsiminen
2. Pakollisten lupien hankkiminen
3. Lisäpalveluiden hankkiminen
4. Eräpalvelun jälkiarviointi

Näiden neljän osa-alueen ympärille keskittyminen ja niiden mahdollisimman tehokas toteuttaminen KULUTTAJAN näkökulmasta takaa sen, että erätalous tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Jos pystymme rakentamaan tämän prosessin yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi, ei erätalouden kasvulle ole rajoja. Yksittäiseltä toimijalta se ei tule onnistumaan, vaan tähän vaaditaan yhteistyötä. Eräverkon visiona onkin toimia tehokkaasti tämän prosessin mahdollistajana. Toimimme kokonaisvaltaisena palveluna jonka tavoitteena on tuoda ensimmäisessä vaiheessa kotimaiset erätalouden yritykset yhteen konkreettisesti ja näin tehostaa kahta tärkeintä asiaa: kestävää luonnonvarojen hyödyntämisestä ja hyvinvoinnin tuottamista kuluttajille ja eräpalveluiden tarjoajille.

Kirjoittaja Niko Vuorenmaa on Eräverkko Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Eräverkko Oy on kotimainen eräalan palveluyritys jonka tärkein visio on auttaa eräalan toimijoita saaman kaikki irti omasta potentiaalistaan.

niko.vuorenmaa(ät)eraverkko.fi
www.eraverkko.fi

 


Lue seuraava artikkeli: Biotalous on myös kiertotaloutta »