Ilmasto- ja energiapoliittinen ministeriryhmä aloitti toimintansa – hiilineutraaliustavoitetta tukevat selvitykset käyntiin pikaisesti

Uutinen - Julkaistu 26.8.2019

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran torstaina 22. elokuuta ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen johdolla. Ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta huomioiden sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky.

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ministerityöryhmä keskusteli ensimmäisessä kokouksessaan ensimmäisistä toimista tavoitteen toteuttamiseksi. Vuoteen 2030 ja 2050 ulottuvat ilmasto- ja energiastrategiat päivitetään ja ilmastolaki uudistetaan tavoitteen mukaisesti.

”Suomi osoittaa vahvaa kansainvälistä ilmastojohtajuutta asettamalla hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035. Jotta tavoitteessa onnistutaan, toimet on saatava käyntiin nopeasti. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan koko yhteiskunta. Ministeriryhmässä ilmastotoimia suunnittelevat yhdessä ministerit eri hallinnon aloilta muun muassa liikenteen, energiatuotannon, maatalouden ja maankäytön kannalta. Hallitus haluaa tehdä vahvasti tietoon pohjaavaa politiikkaa, joten työn taustaksi tehtävillä selvityksillä on hyvin tärkeä rooli”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ministerityöryhmä keskusteli tarvittavien selvitysten lisäksi laajemmin syksyn työsuunnitelmasta sekä hallitusohjelman tavoitteiden, sektorikohtaisten päästövähennysten sekä ilmastotyöhön suuntautuvan rahoituksen seurannasta. Ministeriryhmä käsittelee loppuvuoden aikana muun muassa ilmastolain uudistamista, toimialakohtaisten vähähiilisten tiekarttojen laatimista, vähähiilistä liikennettä, kiertotalouden edistämistä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamista.

Lisätiedot:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, YM, p. 050 414 1682,
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän pääsihteeri Outi Honkatukia, YM, p. 029 525 0272, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriön tiedote 22.8.2019