Ilmasto- ja energiastrategia linjaa kattavasti 2035-tavoitteen edellyttämät toimet

Uutinen - Julkaistu 25.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt uuden kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelun. Se valmistellaan koordinoidusti ja yhtenäisellä tietopohjalla keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa, joka puolestaan laaditaan ympäristöministeriön johdolla. Strategiatyön sidosryhmille ja asiantuntijoille suunnattu avauswebinaari järjestettiin 25.9.2020.

– Päähuomio strategiassa linjattavissa politiikkatoimissa ja niihin perustuvissa skenaarioissa kiinnitetään EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden täyttämiseen, mukaan lukien komission viime viikolla ilmoittama tavoite, jolla EU:n päästötavoite kiristettäisiin 40:sta 55 prosenttiin sekä oman hallitusohjelmamme hiilineutraalius 2035 -tavoitteen saavuttamiseen, kertoi seminaarin avannut elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Uusi ilmasto- ja energiastrategia kattaa Suomen kaikki kasvihuonekaasupäästöt ja nielut, niin päästökauppasektorin, taakanjakosektorin kuin maankäyttösektorinkin. Strategia toimii eri kokonaisuuksia yhdistävänä hiilineutraalius 2035 -toimenpideohjelmana.

Strategia on myös pohjana EU:n energiaunionin hallintomalliasetuksen mukaiselle raportoinnille ja kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivitykselle, joka toimitetaan komissiolle kesällä 2023.

Ilmasto- ja energiastrategiaa valmistellaan valtioneuvoston yhteisenä projektina, jossa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä valtiovarainministeriö. Kukin ministeriö vastaa oman sektorinsa valmistelusta ja taustaselvityksistä.

– Ilmasto- ja energiastrategia ja muut sektorikohtaiset selvitykset nostavat poliittiseen keskusteluun toimenpide-ehdotuksia ja uusia avauksia. Ilman poliittista yhteisymmärrystä ja selkeitä toimintalinjauksia emme voi edetä kohti kunnianhimoisia tavoitteita, emme ainakaan tavoiteaikataulussa, Lintilä varoitti.

– Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteena on edetä johdonmukaisesti kohti kestävää, hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tämä kehitys ei tapahdu yhteiskunnan ulkopuolella vaan osana yhteiskunnan toimintaa ja sen toiminnan kautta. Tarvitsemme siis pitkäjänteistä ja ennakoivaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa.

– Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitaan valtava määrä monelta osin riskipitoisia investointeja teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa. Siksikin pitkäjänteinen ja kattava strategia on tarpeen, Lintilä muistutti.

Kasvihuonekaasupäästölähteiden ja nielujen lisäksi strategia sisältää tarkasteluja EU:n energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta. Strategiassa käsitellään kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, energiamarkkinoita, energiaturvallisuutta ja TKI-toimia. Ensimmäistä kertaa tehdään strategian vaikutusarvioinnin yhteydessä myös hankkeen suvaus, eli ennakkoarviointi toimenpiteiden ja päätösten mahdollisista sukupuolivaikutuksista.

Ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi on käynnistetty laaja HIISI-taustaselvitys. Hankkeen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy partnereinaan Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Pellervon taloustutkimus. HIISI-hanke tuottaa strategian ja suunnitelman tueksi sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle. Hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa: www.hiisi2035.fi

Strategiatyötä koordinoi hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä. Strategian sisältö valmistuu kesällä 2021 ja se annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021.

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-Aho, puh. 050 575 4118
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 029 506 4819
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM, puh. 029 506 4792
ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM, puh. 029 506 4116

Ilmasto- ja energiastrategian hankesivut TEM:n verkkopalvelussa
Tallenne webinaarista (25.9.) verkossa (julki pian webinaarin päätyttyä klo 14)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 25.9.2020