Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva kansallinen suunnitelma päivitetään – MMM asetti valmistelua varten laajapohjaisen työryhmän

Uutinen - Julkaistu 15.10.2021

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on asettanut työryhmän kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman valmistelua varten. Eri hallinnonalojen edustajista muodostuvan ryhmän tehtävänä on valmistella ilmastolain mukainen sopeutumissuunnitelma vuoden 2022 loppuun mennessä.

Suomi oli vuonna 2005 ensimmäinen EU-maa, joka julkaisi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategian. Nykyinen, vuoden 2022 loppuun ulottuva Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2014. Tavoitteena on, että uusi suunnitelma valmistellaan vuoden 2022 aikana ja annetaan eduskunnalle valtioneuvoston selontekona.

Uusi kansallinen sopeutumissuunnitelma valmistellaan nykyisen suunnitelman toimeenpanosta saatujen kokemusten pohjalta niin, että valmistelussa huomioidaan sekä kansallisen ilmastolain että EU:n asettamat velvoitteet. Kansallinen sopeutumissuunnitelma on osa Suomen ilmastolain mukaista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää, ja EU:n ilmastolaki (2021/1119) edellyttää sekin jäsenvaltioilta kattavia kansallisia sopeutumissuunnitelmia.

Sopeutumissuunnitelma valmistellaan MMM:n johdolla yhteistyössä kahdeksan muun hallinnonalan (UM, SM, PLM, VM, LVM, TEM, STM, YM) kanssa. Työhön osallistuu lisäksi asiantuntijoita muun muassa Ilmatieteen laitoksesta, Luonnonvarakeskuksesta ja Suomen ympäristökeskuksesta. Myös MMM:n johdolla toimiva laajapohjainen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä osallistuu valmisteluun, ja työn kuluessa kuullaan myös laajemmin eri sidosryhmien edustajia.

Vuoteen 2030 ulottuvassa suunnitelmassa määritellään varautumiseen ja sopeutumiseen liittyvät tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen liittyvät politiikkatoimet. Suunnitelma tulee sisältämään myös riski- ja haavoittuvuustarkastelun, hallinnonalakohtaiset suunnitelmat sekä mahdollisesti myös hallinnonalojen rajat ylittäviä ja alueellisia tarkasteluja. Tavoitteena on kehittää myös seurantajärjestelmä, jolla arvioidaan toimien edistymistä ja vaikuttavuutta.

Lue lisää aiheesta:

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

  • erityisasiantuntija Karoliina Pilli-Sihvola, p. 029 516 2100
  • neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen, p. 029 516 2104 (18.10. alkaen)
  • luonnonvaraneuvos Heikki Granholm, p. 029 516 2130
  • Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 15.10.2021


Aihetunnisteet: ilmasto, ilmastonmuutos