Ilmastonmuutos vaatii uusia ratkaisuja arktisella alueella

Uutinen - Julkaistu 20.8.2018

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää 10.–11.9.2018 Rovaniemellä kansainvälisen Arctic Resilience -foorumin, jossa etsitään uusia ratkaisuja arktisen alueen ilmastokestävyyden eli resilienssin vahvistamiseen, sää- ja ilmastoriskien hallintaan sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Yhteistyössä ulkoministeriön ja Arktisen neuvoston sihteeristön kanssa järjestettävä tilaisuus on osa Arktisen neuvoston ohjelmaa Suomen puheenjohtajuuskaudella.

Ilmastonmuutos vaatii uusia ratkaisuja arktisella alueellaIlmastonmuutoksen kiihtyminen vaikuttaa arktisella alueella muita alueita voimakkaammin ja uhkaa koetella rajusti alueen herkkää luontoa ja sen varassa harjoitettavia elinkeinoja. Muutokseen sopeutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä tutkijoiden, viranomaisten, yritysten ja alueen asukkaiden kesken sekä uuden, ilmastokestävän ajattelutavan omaksumista. Esimerkiksi meteorologisia ja hydrologisia havainnointijärjestelmiä, tulvavaroitusjärjestelmiä ja patoturvallisuutta on kehitettävä edelleen.

”Uusia, tehokkaita sopeutumistoimia on kehitettävä nopeasti. Keskeisintä tässä on tutkimustiedon ja osaamisen lisääminen, myös koulutus ja kehitys ovatkin näkyvästi esillä foorumissa. Tilaisuuden ensisijaisena tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia parhaista käytännön ratkaisuista. Hyvin toimiva käytäntö erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi on esimerkiksi Metsähallituksen luonnonvarojen käytöstä käynnistämä dialogiprosessi paikallisten toimijoiden kanssa”, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

”Suomi toimii vuosina 2017–2019 Arktisen neuvoston puheenjohtajana ja on sitoutunut kaudellaan edistämään toimia arktisen alueen ilmastokestävyyden vahvistamiseksi. Samalla Suomi pyrkii edistämään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista myös arktisella alueella, sanoo Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtaja Pekka Shemeikka ulkoministeriöstä.

Foorumissa esiintyvät muun muassa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski, professori ja resilienssiasiantuntija Sverker Sörlin Ruotsin Kuninkaallisesta korkeakoulusta sekä osastopäällikkö Gun-Britt Retter Saamelaisneuvostosta. Foorumiin osallistuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden ja alkuperäiskansajärjestöjen edustajia sekä neuvoston työryhmien jäseniä ja tarkkailijajäseniä. Mukana on myös paikallisten arktisten sidosryhmien edustajia.

Median edustajat ovat tervetulleita kuuntelemaan ensimmäisen seminaaripäivän eli maanantain 10.9. esityksiä. Ilmoittautumiset tiistaihin 4.9. mennessä osoitteeseen arf2018@mestudio.fi

Twitterissä foorumia voi seurata tunnisteella #arcticresilience

Arctic Resilience –foorumin ohjelma (in English)
Foorumin puhujat (in English)

Lisätietoja:
Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, MMM, p. 029 516 2184, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Saara Lilja-Rothsten, neuvotteleva virkamies, MMM, p. 029 516 2060, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Pekka Shemeikka, lähetystöneuvos, UM, p. 0295 351 944, etunimi.sukunimi@formin.fi

Maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoministeriön tiedote 20.8.2018 .

In English


Aihetunnisteet: sopeutuminen