Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan ilmasto- ja energiastrategiasta

Uutinen - Julkaistu 16.6.2021

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu yhdeksännen kerran torstaina 17.6. Kokouksen aiheena on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana valmisteltava ilmasto- ja energiastrategia. Pyöreä pöytä keskustelee teollisuudessa ja energiantuotannossa tarvittavista ohjauskeinoista sekä siitä, miten oikeudenmukaisuuden näkökulma voidaan huomioida strategian valmistelussa.

”Ilmasto- ja energiastrategia ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma ovat tärkeimmät työkalut, joilla Suomesta tehdään hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. On olennaista, että strategian valmistelussa kuullaan laajasti yhteiskunnan eri toimijoita. Toivon vilkasta keskustelua pyöreän pöydän ympärillä”, kokouksen puheenjohtajana toimiva ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Ympäristöllistä kestävyyttä varmistavat toimet on toteutettava niin, että niissä huomioidaan ihmisten ja yhteisöjen sosiaalinen kestävyys sekä talouden kestävyys. Ihmisten on koettava toimet reiluiksi ja parempaa huomista rakentaviksi”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Ilmasto- ja energiastrategia valmistellaan koordinoidusti keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa. Suunnitelmien valmistelun tueksi on käynnistetty valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittama taustaselvitys, Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) –hanke, joka tuottaa sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle sekä luonnolle. Pyöreä pöytää kuulee keskustelunsa pohjaksi myös HIISI-hankkeen alustavia tuloksia.

Ilmasto- ja energiastrategian luonnos valmistuu loppukesällä 2021, ja se annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021. Strategian luonnoksesta järjestetään myös kaikille avoin lausuntokierros.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
riikka.yliluoma@ym.fi

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
jarmo.muurman@ym.fi

Teollisuusneuvos, TEM (ilmasto- ja energiastrategian valmistelu)
p. 0295 064 819
petteri.kuuva@tem.fi

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä
Ilmasto- ja energiastrategia

Työ- ja elinkeinoministeriön, Valtioneuvoston viestintäosaston ja Ympäristöministeriö tiedote 15.6.2021