Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan maankäyttösektorin ilmastotoimista

Uutinen - Julkaistu 10.3.2021

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu seitsemännen kerran torstaina 11.3. Kokouksen aiheena on maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen ylläpitäminen ja vahvistaminen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Pyöreä pöytä pohtii myös, miten oikeudenmukaisuuden näkökulma voitaisiin huomioida maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa.

”Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa, että silloin Suomen kokonaispäästöjen ja hiilinielujen tulisi olla tasapainossa. Hallitus on linjannut, että maankäyttösektorin lisätoimien vaikutuksen tulee olla vähintään kolme megatonnia vuodessa vuoteen 2035 mennessä”, kokouksen puheenjohtajana toimiva ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Maa- ja metsätaloustuottajilla ja muilla maanomistajilla on tässä käsissään ratkaisun avaimet. Meillä on yhdessä viljelijöiden, metsänomistajien, alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa mahdollisuus ottaa parhaat keinot käyttöön ja vahvistaa maankäytön kokonaiskestävyyttä ja osaamista tulevaisuutta silmällä pitäen. Siirtymä ilmastokestäviin ratkaisuihin on toteutettava myös taloudelliset reunaehdot huomioiden”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Hallitusohjelman mukaisesti maankäyttösektori kytketään entistä tiiviimmin osaksi Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Maankäyttösektori ja hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite on määrä sisällyttää ilmastolakiin ja osaksi ilmastolain raportointia. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla laaditaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Osana tätä työtä Luonnonvarakeskuksessa on jo identifioitu ja arvioitu maankäyttösektorin päästövähennysmahdollisuuksia.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035. Maankäyttösektorin ilmastokokonaisuuteen liittyvää keskustelua voi seurata tunnisteella #hiilestäkiinni.

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
riikka.yliluoma@ym.fi

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
jarmo.muurman@ym.fi

Heikki Granholm
Luonnonvaraneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 130
heikki.granholm@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön, Valtioneuvoston viestintäosaston ja Ympäristöministeriön tiedote 10.3.2021


Aihetunnisteet: ilmasto, ilmastopolitiikka