Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt

Uutinen - Julkaistu 21.12.2020

Ilmasto- ja digitalisaatiosijoituksia tekevän Ilmastorahasto Oy:n toiminta on käynnistynyt, kun Valtion kehitysyhtiön Vake Oy:n muutos työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa toimivaksi Ilmastorahasto Oy:ksi on saatu päätökseen. Tätä varten työ- ja elinkeinoministeriö on 21.12.2020 antanut Ilmastorahastolle yhtiön toimintaa ja tavoitteita kuvaavan toimiohjeen sekä nimittänyt yhtiölle hallituksen ja sijoitusneuvoston.

Ilmastorahaston toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen sekä innovatiivisten ilmasto- ja digiratkaisuiden edistäminen.

– Olen tyytyväinen, että Ilmastorahasto voi aloittaa toimintansa TEM-konsernin osana. Yrityksen investoinneilla voidaan tukea ilmasto- ja digitalisaatiohankkeita, sanoo työministeri Tuula Haatainen, jonka toimialaan rahaston asiat TEM:n työnjaossa kuuluvat.

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt yhtiön hallituksen, johon kuuluvat DigiFinlandin toimitusjohtaja Mirva Antila, Nefcon ohjelmajohtaja Kari Hämekoski, hallitusammattilainen Mammu Kaario, ympäristöministeriön kehittämisjohtaja Juho Korpi, työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen, Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro ja VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Perttu Puro ja varapuheenjohtajana Petri Peltonen.

Ilmastorahaston sijoitusneuvostoon on nimitetty kansliapäällikkö Juhani Damski (ympäristöministeriö), osastopäällikkö Ilona Lundström (työ- ja elinkeinoministeriö), hallitusneuvos Sanna Ruuskanen (liikenne- ja viestintäministeriö), finanssineuvos Maija Strandberg (valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto) ja erityisasiantuntija Ilari Valjus (valtiovarainministeriö).

Sijoitusneuvoston tehtävänä on muodostaa näkymä valtioneuvoston yhteisistä strategisista tavoitteista Ilmastorahaston toimintaan. Sijoitusneuvosto ei käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumispäätöksiä. Sijoitusneuvosto raportoi vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle, joka ottaa sijoitusneuvoston arvion huomioon osana omistajaohjausprosessia.

Ilmastorahasto maksimoi yhteiskunnallista tulosta

Ilmastorahasto rahoittaa toimintaansa pääomiensa tuotoilla. Näitä tuottoja ovat Nesteen vuosittaiset osinkotuotot, muiden pääomien tuotot ja pidemmällä tähtäimellä myös ilmasto- ja digisijoituksista palautuvat varat. Tuottojen tulee pääsääntöisesti kattaa Ilmastorahaston rahoitustoiminta sekä operatiiviset kulut.

Ilmastorahasto omistaa Neste Oyj:n osakkeista 8,3 prosenttia. Muut Valtion kehitysyhtiön Vaken salkussa olleet omistukset (Posti Oyj 49,9 %, Altia Oyj 36,2 %, Vapo Oy 16,7 %, Nordic Morning Neste Oyj:n 100 %) on siirretty takaisin valtion suoraan omistukseen ja valtioneuvoston kanslian hallintaan ja omistajaohjaukseen. Myös Nestettä koskeva omistajaohjaus ja kaikki Nesteen osakkeenomistajille kuuluvat oikeudet jäävät valtioneuvoston kanslialle.

Ilmastorahastolla on toiminnan käynnistyessä käyttövaroja noin 90 miljoonaa euroa. Rahastolle on lisäksi varattu 300 miljoonaa euroa valtion budjetista vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa.

Erityistehtäväyhtiön luonteeseen kuuluu, ettei Ilmastorahaston tavoitteena ole oman toimintansa tuoton maksimointi, vaan yhtiö pyrkii toteuttamaan yhteiskunnalliset tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kokonaisuutena arvioiden olla itsekannattava.

Ilmastorahasto luontevaksi osaksi TEM-konsernia

Marinin hallitus julkisti ilmastokokouksessaan helmikuussa 2020 perustavansa ilmastorahaston Valtion kehitysyhtiö Vaken pohjalle. Hallitus päätti syyskuussa budjettiriihen yhteydessä, että Ilmastorahasto Oy perustetaan Vakesta yhtiöjärjestyksen muutoksella ja yhtiö siirretään TEM:n alaisuuteen. Yhtiölle on syksyn aikana valmisteltu toimintaa ohjaava toimiohje, jolle talouspoliittinen ministerivaliokunta on antanut puoltonsa lokakuussa.

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, esimerkiksi uuden ilmastoteknologian demonstraatiovaiheen hankkeet tai pilottilaitokset. Näiden sijoitusten kokoluokka on tyypillisesti 10–50 miljoonaa euroa.

Rahoitettavat kohteet voivat olla yksityisten ja julkisten toimijoiden hankkeita. Ilmastorahasto voi olla myös mukana erilaisissa datan hyödyntämistä tehostavissa julkisissa alustoissa sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteisprojekteissa.

Ilmastorahasto voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta. Pääomalaina on yksi luonteva väline toiminnan ensivaiheessa. Ilmastorahasto voi myös perustaa tai olla sijoittajana rahastoissa.

Ilmastorahaston toiminta sijoittuu TEM-konsernin innovaatiorahoittajien kentän osana luonteeltaan Business Finlandin ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n väliin: Business Finland toimii merkittävänä yritysten alkuvaiheen tukijana tutkimuksen, konseptoinnin, kehittämisen ja käynnistämisen vaiheissa pääasiassa tuki-, avustus- ja lainainstrumenttien avulla – TESI taas toimii markkinaehtoisesti pääomainstrumentein yritysten kasvun tukena myöhemmässä vaiheessa.

Lisätietoja:

työministerin valtiosihteeri Ville Kopra, p. 040 826 1358
johtava asiantuntija Oskari Räikkönen, TEM, p. 029 504 7241

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  21.12.2020


Aihetunnisteet: ilmasto, yritykset