Indonesian ministeri Siti Nurbaya ja ministeri Tiilikainen allekirjoittivat sopimuksen metsäyhteistyöstä

Uutinen - Julkaistu 7.4.2017

Indonesian ympäristö- ja metsäministeri Siti Nurbaya Bakar ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen allekirjoittivat tänään maidenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka aiheena on metsätalous sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Siti Nurbaya on Tiilikaisen vieraana 6.–8.4.

Ministerivierailun tavoitteena on edistää maidenvälistä yhteistyötä erityisesti metsäalan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Indonesialla on maailman kolmanneksi laajimmat, huomattavan monimuotoiset trooppiset metsävarat. Maailman suurin saaristovaltio on kuitenkin myös äärimmäisen altis ilmastonmuutoksen aiheuttamalle luonnon köyhtymiselle.

Vierailun aikana Indonesian delegaatiolle esitellään suomalaista metsätaloutta ja sen erityispiirteitä sekä maamme metsäalan tutkimusta ja koulutusta. Indonesian delegaatio esittelee puolestaan toimintaansa metsäkadon ja laittomien hakkuiden ehkäisemiseksi. Lisäksi vierailun aikana keskustellaan metsäpaloista ja niiden hallinnasta sekä soiden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Soiden suojelun lisääminen on yksi Indonesian tavoitteista.

Indonesia on Suomelle tärkeä neuvottelukumppani muun muassa ilmasto- ja monimuotoisuussopimusneuvotteluissa. Metsätalous on merkittävästi esillä muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, jotka tähtäävät vuoteen 2030.

Indonesia ja EU allekirjoittivat vuonna 2011 Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (Voluntary Partnership Agreement). Sopimusta seuranneen metsien hallintoa ja metsien käytön laillisuutta koskevan kehitystyön pohjalta Indonesia on saanut ensimmäisenä maana päätökseen kauppasopimusprosessin EU:n kanssa. Tämä oikeuttaa tuomaan puutavaraa ja puutuotteita FLEGT-lisenssijärjestelmän puitteissa Eurooppaan. Pakollinen lisenssi todistaa trooppisen puun tuotantoketjun laillisuuden, ja mahdollistaa siten indonesialaisten tuotteiden pääsyn EU:n markkinoille.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Juha S. Niemelä, juha.niemela(at)mmm.fi, p. 0295 162 009
neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, marjukka.mahonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 128

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 7.4.2017


Aihetunnisteet: metsätalous