Jätevesi juomavedeksi ja levistä energiaa – Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda lausunnolla

Uutinen - Julkaistu 19.3.2018

Jätevesi juomavedeksi, särkikaloista trendiruokaa, kalanperkeistä ravintolisiä ja levistä energiaa. Ei mitään kalajuttuja, vaan jo todellisuutta! Veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvällä osaamisella Suomi voisi olla merkittävä vaikuttaja kansainvälisillä kentillä. Sinisen biotalouden kestävää liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteitä on määritelty laajalla kokoonpanolla. Tutkimusagendasta otetaan vastaa lausuntoja 20.4.2018 saakka.

– Vesi on keskeisessä roolissa kaikissa alkutuotannon ja teollisuuden prosesseissa ja myös hyvinvoinnissa. Vettä säästäville ja kierrättäville ratkaisuille on kysyntää kaikkialla. Voimme tarjota ratkaisuja maailman haasteisiin kansallisista lähtökohdista ja luoda määrätietoisesti edellytyksiä kansainvälisen liiketoiminnan kasvulle, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Sinisen biotalouden erinomaisia edellytyksiä ei ole hyödynnetty läheskään täysimääräisesti. Agendassa on tunnistettu tutkimuksen ja osaamisen painopisteitä liiketoiminnan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. Tarvitaan enemmän kotimaista kalaa ruokapöytiin sekä vettä, ravinteita ja energiaa säästäviä ja kierrättäviä ratkaisuja. Tutkimus ja innovaatiot ovat avainasemassa, että vesiluonnon arvo säilyy ja sitä voidaan kestävästi hyödyntää matkailussa ja hyvinvointipalveluissa.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu vaikuttaa vesistöihin ja meriin sekä edelleen ravintoverkkoihin, kalastoon ja elinkeinoihin. Esimerkiksi jääpeitteen puuttuminen edellyttää sopeutumista, mutta synnyttää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kriittistä on, miten onnistutaan luomaan jatkuva ja tavoitteellinen yhteistyö yritysten, hallinnon ja tutkimuksen kesken.

Tutkimusagenda on osa hallituksen sinisen biotalouden kärkihanketta ja se on valmistelu maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Syksystä 2017 alkaen strategiaa ovat työstäneet Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, VTT, Business Finland, Suomen Akatemia sekä Gaia Consulting oy. Tutkimusagenda on lausuntokierroksella, joka päättyy 20.4.2018. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Agendasta järjestetään keskustelutilaisuus Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 20.3. klo 13–15. Tilaisuuden avaa ministeri Jari Leppä. Lisäksi kuullaan yritysten, tutkimuslaitosten ja tutkimuksen rahoittajan näkemyksiä alan liiketoimintamahdollisuuksista. Tilaisuus on täynnä, mutta tapahtumaa voi seurata suorana verkossa: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/20802.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, p. 0295 162 202
neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 0295 162 411
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopalvelu.fi – Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 19.3.2018