Joensuu: Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen perustuva hankerahoitushaku

Uutinen - Julkaistu 20.9.2023

Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat avanneet yhteistyössä uuden Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen perustuvan hankerahoitushaun. Tuki kohdistuu valtion ja Joensuun kaupungin välisen ekosysteemisopimuksen mukaisesti fotoniikan sekä bio- ja kiertotalouden hankkeisiin.

Haettavissa on yhteensä miljoona euroa, jonka lisäksi Joensuun kaupunki on varannut rahoitusosuutta hankkeiden tukemiseen noin 400 000 euroa. Hakijoilta edellytetään 15 prosentin omarahoitusosuutta.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi kehittämisyhtiöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, innovaatioekosysteemit, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Kasvu- ja kehityshakuiset yritykset voivat kuitenkin tehdä yhteistyötä edellä mainittujen tahojen kanssa ja hakea näin hankerahoitusta.

Hakuaikaa on 31.10.2023 asti. Tarkempi hankekuvaus löytyy Eurasta.

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti