Kalatalouden innovaatioihin 8,7 miljoonaa euroa

Uutinen - Julkaistu 6.4.2017

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee suomalaisen kalatalouden uudistamista. Rahoitusta suunnataan korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen, kalatuotteiden markkina-aseman parantamiseen ja viennin vauhdittamiseen sekä kalakantojen luontaisen lisääntymisen edistämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ELY-keskukset käynnistävät viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Ohjelmat ovat:

  1. Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet
  2. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  3. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
  4. Kalatalouden markkinointiohjelma
  5. Kalatalouden ympäristöohjelma

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

– Kotimaisessa kalataloudessa piilee merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, joiden toteutumista halutaan nyt vauhdittaa. Kalat voivat tuoda kansantalouteemme monin verroin nykyistä enemmän rahaa, jos esimerkiksi tänä päivänä vähäarvoisina pidetyistä lajeista valmistetaan tulevaisuudessa korkean lisäarvon tuotteita, sanoo erityisasiantuntija Timo Halonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteena on kalatalouden elinkeinojen kestävä kasvu ja kilpailukyvyn parantaminen sekä kalavarojen elinvoimaisuuden edistäminen tukemalla kalakantojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimialalta jatkuvaa uudistumista ja kehitystoimintaa. Maa- ja metsätalousministeriö on määrittänyt ohjelmien vaikuttavuustavoitteet ja valinnut ohjelmien toteuttajat avoimen haun kautta. Rahoitusmalli antaa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet ratkaista toimialan kestävän kasvun sekä kalakantojen tilan parantamiseen liittyviä laajoja ja moniulotteisia haasteita.

Innovaatio-ohjelmat rahoitetaan kahdessa osassa. Nyt alkavan ensimmäisen vaiheen toteutukseen on varattu 8,7 miljoonaa euroa ja se päättyy viimeistään vuoden 2019 lopussa. Toisen vaiheen rahoittamisen ehtona on ensimmäisen vaiheen tuloksellinen toteuttaminen. Vaikuttavuuden varmistamiseksi toimintaa arvioidaan jatkuvasti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Timo Halonen, p. 0295 162 411, etunimi.sukunimi@mmm.fi

MMM:n sidosryhmätapaamisen esitykset 3.4.2017: MMM:n SlideShare

 

Innovaatio-ohjelmien koordinaattoreiden ja rahoittavan ELY-keskuksen yhteystiedot:

Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet

Aktion Österbotten r.f., toiminnanjohtaja Guy Svanbäck, p. 0500 860 566, guy.svanback(at)fishpoint.net
Aktion Österbotten r.f., toiminnanjohtaja Mathias Högbacka, 040 183 8653, mathias(at)aktion.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen

Luonnonvarakeskus, johtava tutkija Ari Leskelä, p. 0295 327404, etunimi.sukunimi@luke.fi
Luonnonvarakeskus, tutkimusinsinööri Esa Lehtonen, p. 0295 327 226, etunimi.sukunimi@luke.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Luonnonvarakeskus, johtava tutkija Jouni Vielma, p. 0295 327 522, etunimi.sukunimi@luke.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus, johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen, p. 0295 026 626, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kalatalouden markkinointiohjelma

Pro Kala ry, toiminnanjohtaja Katriina Partanen, p. 0400 827 277, etunimi.sukunimi@prokala.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Okku Kalliokoski, p. 0295 023 053, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kalatalouden ympäristöohjelma

Luonnonvarakeskus, erikoistutkija Aki Mäki-Petäys, p. 0295 327 876, etunimi.sukunimi@luke.fi
Luonnonvarakeskus, erikoistutkija Pekka Hyvärinen, p. 0295 327 641, etunimi.sukunimi@luke.fi
Lapin ELY-keskus, kalastusbiologi Jari Leskinen, p. 0295 037 062, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 3.4.2017


Aihetunnisteet: kalastus, kalat, rahoitus