Kansainvälistä kasvinterveyspäivää vietettiin 12.5. ensimmäistä kertaa

Uutinen - Julkaistu 13.5.2022

YK:n kansainvälisen kasvinterveysvuoden 2020 perintönä vietettävää kansainvälistä kasvinterveyspäivää juhlistettiin 12.5.2022 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n järjestämässä Plant Health Day -virtuaalitilaisuudessa. Päätös vuosittaisen kasvinterveyspäivän viettämisestä tehtiin maaliskuussa YK:n yleiskokouksessa.

Plant Health Day -tilaisuudessa puhuivat muun muassa FAO:n pääjohtaja QU Dongyu ja kasvinterveyspäivän järjestelyjä koordinoineen Zambian presidentti Mtolo Phiri. Tilaisuudessa kuultiin myös Suomen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen etukäteen videoitu puhe.

Kasvintuhoojat ja taudit vahingoittavat viljelykasveja ja pienentävät satoja, ja kansainvälisen kasvinterveyspäivän tärkeänä tavoitteena onkin tietoisuuden lisääminen kasvinterveyden vaikutuksesta ruokaturvaan. Nykyisessä epävarmassa tilanteessa on tärkeää turvata ruoan ja lisäysaineistojen saatavuus sekä kasvintuotannon kannalta turvalliset tuotantopanokset. Erityisen tärkeää on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, etenkin tavoitteen 2 (ei nälkää).

Kestävä kasvinsuojelu suojelee ympäristöä, metsiä ja luonnon monimuotoisuutta kasvintuhoojilta, vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin ja tukee pyrkimyksiä nälän, aliravitsemuksen ja köyhyyden poistamiseksi. Kasvinterveys on avainasemassa luonnon monimuotoisuuden suojelussa, koska kasvintuhoojat voivat aiheuttaa luonnossa ennalta arvaamattomia tuhoja.

FAO:n virtuaalisen kasvinterveyspäivän ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 13.5.2022


Aihetunnisteet: kasvit, ruokaturva