Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivitys lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 24.5.2024

Suomen EU:lle toimitettavan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys on lähetetty lausuntokierrokselle. Suunnitelmasta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi –palvelussa 10.6.2024 asti.

Suunnitelman päivitys kattaa kaikki EU:n energiaunionin viisi ulottuvuutta:

  1. hiilestä irtautuminen (sisältäen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ja uusiutuvan energian),
  2. energiatehokkuus,
  3. energiaturvallisuus,
  4. energian sisämarkkinat sekä
  5. tutkimus, innovointi ja kilpailukyky.

Suunnitelmassa kuvataan politiikkatoimien vaikutuksia muun muassa energiajärjestelmään, kasvihuonekaasupäästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin. Siinä arvioidaan myös suunniteltujen ja olemassa olevien politiikkatoimien vaikutusta tuleviin investointitarpeisiin. Suunnitelmassa on otettu huomioon EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kunnianhimon nosto ja puhtaan energian siirtymän nopeuttaminen EU:n 55-valmiuspaketin (Fit for 55) ja REPower-suunnitelman vaikutusten kautta.

Suunnitelmassa Suomi esittää vuodelle 2030 uusiutuvan energian tavoitteeksi 62 prosenttia energian loppukulutuksesta ja energiatehokkuuden osalta viitteelliseksi kansalliseksi kontribuutioksi energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti 239,6 TWh loppuenergiakulutusta ja 346,3 TWh kokonaisenergiakulutusta.

Komissio seuraa suunnitelmien avulla vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista

EU:n energiaunionin hallintomalliasetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee toimittaa suunnitelmiensa päivitykset komissiolle 30.6.2024 mennessä. Ensimmäiset NECP-suunnitelmat toimitettiin komissiolle vuonna 2019.

Kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n energia- ja ilmastotavoitteet sekä varmistaa, että unioni etenee kohti puhtaampaa, kestävämpää ja resurssitehokkaampaa energiajärjestelmää. Niissä hahmotellaan, kuinka EU-valtiot aikovat saavuttaa EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuodelle 2030.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, p. 029 506 4819
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM, p. 029 506 4792
johtava asiantuntija Bettina Lemström, TEM, p. 029 506 4116
erityisasiantuntija Petri Hirvonen, TEM, puh. 0295 047 048

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.5.2024


Aihetunnisteet: energia, energiapolitiikka, ilmasto