Kansallista mineraalistrategiaa valmisteleva työryhmä asetettu

Uutinen - Julkaistu 21.12.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjausryhmän valmistelemaan hallitusohjelman mukaista mineraalistrategiaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Geologian tutkimuskeskus GTK:n pääjohtaja Kimmo Tiilikainen. Mineraalistrategia valmistuu vuoden 2024 lopussa.

”Maailman epävakaus on paljastanut taloudellisen ja poliittisen riippuvuutemme raaka-aineista. Kriittisten raaka-aineiden saatavuus on myös pullonkaula siirryttäessä fossiilisesta puhtaaseen energiajärjestelmään. Mineraalien omavaraisuuden ohella on samalla vahvistettava kaivannaisalan kestävyyttä ja kiertotaloutta. Näissä oloissa mineraalistrategian laatiminen on erittäin ajankohtainen tehtävä”, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen.

Strategia koostaa yhteisen näkemyksen mineraalialan sekä teollisuuden raaka-ainehuollon tilanteesta, politiikan tavoitteista ja päälinjoista. Työn päätavoitteena on edistää suomalaisen mineraaliklusterin kasvua ja tuottavuutta, nostaa kaivosteollisuuden raaka-aineiden jalostusarvoa sekä vahvistaa innovaatioekosysteemien syntyä.

Ohjausryhmään kuuluvat puheenjohtajan Kimmo Tiilikaisen lisäksi varapuheenjohtajana Jyrki Alkio TEM:stä sekä muina jäseninä edustajia teollisuuden ja elinkeinoelämän järjestöistä, yliopistoista, keskeisistä ministeriöistä sekä jäsenet Business Finlandista, VTT:stä, Suomen luonnonsuojeluliitosta ja Maakuntaliittojen yhteistyöelimestä.

Strategialuonnoksen lausuntokierros suunnataan myös niille sidosryhmille, jotka eivät ole edustettuina ohjausryhmässä. Keskeisimpien teemojen valmisteluun voidaan tarvittaessa perustaa alaryhmiä, joissa voi olla mukana laajemmin asiantuntijoita ja eri sidosryhmien edustajia.

Strategiatyöstä sovittiin pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa. Työ huomioi yhteydet muihin hallitusohjelmakirjauksiin, kuten teollisuuspoliittisen strategian valmisteluun. Strategian valmistelusta raportoidaan hallituksen puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmälle.

Lisätiedot:
pääjohtaja Kimmo Tiilikainen, GTK, p. 050 511 3174 (ohjausryhmän puheenjohtaja)
johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, p. 0295 060 140 (ohjausryhmän varapuheenjohtaja)
erikoisasiantuntija Jarkko Vesa, GTK, p. 044 358 4500 (ohjausryhmän sihteeri)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.12.2023