Kärkihankkeella kierrätetään ravinteita ja parannetaan vesien tilaa – Raki2 -ohjelman uudet hankkeet valittu

Uutinen - Julkaistu 10.11.2016

Hallituksen_karkihankeRavinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (Raki2 2016–2019) on valinnut rahoitettavaksi seitsemän hanketta. 

Hankerahoitusta saavat UPM, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, LUKE, VTT Oy, Metener Oy ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Suurin myönnetty rahoitussumma on 457 500 Aalto yliopistolle hankkeeseen, jossa kehitetään typen ja fosforin talteenottoa nestemäisistä jätteistä. Kaiken kaikkiaan hankkeita rahoitetaan vajaalla kahdella miljoonalla eurolla.

Ravinteiden kierrätys- ohjelma kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja sen tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Hakemusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa hankkeen mahdollisuuteen vähentää vesistöpäästöjä ja tehostaa ravinteiden kierrätystä, tulosten sovellettavuuteen käytännössä, toiminnan mahdolliseen monistettavuuteen sekä hankkeen innovatiivisuuteen.

Ministeri Kimmo Tiilikaisen mielestä myös ravinteiden kierrätys on avainasemassa edetessä kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Hän jatkaa ”Hallituksen kärkihankkeen avulla edistetään uusia tapoja synnyttää liiketoimintaa puhtaiden ratkaisujen saralla. Toivottavasti olemme näiden pilottien myötä jälleen yhden askeleen lähempänä vesistöjemme parempaa tilaa”.

Useimmat uusista hankkeista keskittyvät jätevesien ja jätevesilietteiden ravinteiden talteenottoon ja näin edistävät hallitusohjelman tavoitetta saada jätevesilietteet kehittyneeseen käsittelyyn.  ”Olimme tyytyväisiä saadessamme erittäin laadukkaita hakemuksia tämä vuoden 2-vaiheisen hakuprosessin tuloksena”, toteaa Raki-ohjelmakoordinaattori Anni Karhunen iloisena. Verrattuna edelliseen hakukierrokseen hanketoimijat esittivät oikein mielenkiintoisia uusia tulokulmia ja innovaatioita konkreettiseen ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen. Erityisesti minua ilahduttaa, että nyt saimme ensimmäistä kertaa metsäteollisuuden sivuvirtojen ravinteiden hyötykäytön kunnolla työn alle. Rahoitettavissa Raki-hankkeissa on tälläkin kerralla mukana myös yrityksiä, joten varmasti saadaan kehitettyä myös uutta liiketoimintaa”, Karhunen jatkaa.

Lisätietoja:

Anni Karhunen, ympäristöministeriö, 358 295 250 376, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriön tiedote 9.11.2016