Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella rahoitusta 11 uudelle hankkeelle

Uutinen - Julkaistu 26.11.2018

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella myönnettiin yhteensä lähes 800 000 euroa tukea 11 uudelle hankkeelle, jotka uudistavat puurakentamisen toimintatapoja, luovat ja testaavat uusia digitaalisia ratkaisuja ja samalla parantavat suunnittelun ja rakentamisen yhteentoimivuutta.

Kaikkien rahoitusta hakeneiden hankkeiden suunnitellut kustannukset olivat tällä hakukierroksella yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Rahoitusta saaneiden hankkeiden kokonaiskustannukset ovat hieman alle 2 miljoonaa euroa. Parhaiten arvioinnissa menestyivät Bionova Oy:n hanke, jossa kehitetään päätöksentekoon suunnattua automatisoitua ja digitaalista päästö- ja kustannustietotyökalua sekä Tampereen kaupungin hanke, jossa kehitetään puurakentamisen ja hiilensidonnan avointa tietokantaa.

”Olemme tyytyväisiä ensimmäisen hakukierroksen saavuttamaan kiinnostukseen ja erityisesti saapuneiden hakemusten laatuun. Uskomme tämän digitalisuuteen suunnatun panostuksen vauhdittavan puurakentamisen kasvua ja kehittävän uusia ratkaisuja, joista saatuja oppeja voidaan monistaa ja hyödyntää isommassakin mittakaavassa”, sanoo Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Ensimmäiseen hankehakuun saapui määräaikaan mennessä 19 hakemusta, joiden arvioinnista vastasi ympäristöministeriön ja KIRA-digin (Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio) edustajista koottu riippumaton arviointiryhmä. Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ohjausryhmä teki arvioinnin pohjalta ympäristöministeriölle esityksen tuettavista hankkeista.

Ympäristöministeriö laatii kaikille hakijoille marraskuun aikana hankekohtaiset päätökset perusteluineen.

Puurakentamisen ohjelma rahoittaa Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmalla hankkeita vuosina 2018-2020 yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla. Seuraava ja toinen hakukierros järjestetään vuoden 2019 alussa uudella teemalla.

Tuetut hankkeet (pdf)

Lisää aiheesta:
Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma
Puurakentamisen ohjelma

Lisätiedot:
Ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö
0295 250 203, petri.heino@ym.fi

 

Ympäristöministeriön tiedote 20.11.2018 

 


Aihetunnisteet: puurakentaminen, rahoitus