Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman toisella hakukierroksella myönnettiin rahoitusta puurakentamisen käyttäjälähtöisiä ratkaisuja kehittäville hankkeille

Uutinen - Julkaistu 11.10.2019

Puunkäyttöä edistävän, ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman toisella hakukierroksella myönnettiin yhteensä lähes 1,3 milj. euroa tukea 9 hankkeelle, joissa etsitään uusia ratkaisuja rakennusalan prosessien, materiaalien ja tilojen käyttäjälähtöisyyden parantamiseksi.

Tukiohjelman toinen kierros jaettiin kokeellisen kehittämisen ja perustutkimuksen hankehakuihin. Kokeellisen kehittämisen hankkeiden suunnitellut kustannukset olivat tällä hakukierroksella yhteensä n. 4,2 milj. euroa. Rahoitettavaksi päätettyjen hankkeiden kokonaisbudjetti on yhteensä n. 650 000 euroa. Perustutkimuksen hankkeiden suunnitellut kustannukset olivat puolestaan yhteensä n. 2,9 miljoonaa euroa, ja rahoitettavaksi päätettyjen hankkeiden kokonaisbudjetti lähes 1,4 milj. euroa.

”Tämän hakukierroksen teema – käyttäjälähtöiset ratkaisut – pitää sisällään monia aiheita, joista rakennusalalla juuri nyt keskustellaan. Esimerkiksi rakennusten sisäilma, terveellisuus ja rakentamisen ilmastovaikutuksiin liittyvät faktat ja mielikuvat ovat aiheita, jotka liittyvät selvästi myös puurakentamiseen, ja joista rahoitettavat hankkeet tulevat tuottamaan uutta tietoa”, sanoo ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman toiseen hankehakuun saapui määräaikaan mennessä 20 hakemusta, joiden arvioinnista vastasi ympäristöministeriön ja ulkopuolisten tutkijaorganisaatioiden edustajista koottu riippumaton arviointiryhmä. Tukiohjelman ohjausryhmä teki arvioinnin pohjalta ympäristöministeriölle esityksen tuettavista hankkeista.

Lisää aiheesta

Lisätiedot

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, 0295 250 203, petri.heino@ym.fi

Ympäristöministeriön uutinen 10.10.2019


Aihetunnisteet: puurakentaminen