Kestävään ja kannattavaan ruokajärjestelmään tähtäävän ruuantuotannon strategian valmistelu käynnistyy

Uutinen - Julkaistu 31.10.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut laaja-alaisen ohjausryhmän ohjamaan ja edistämään ruuantuotannon strategian ja kasvuohjelman toimenpiteiden toteutusta. Laadittava strategia määrittää kestävän ja kannattavan ruokajärjestelmän tavoitetilan. Kasvuohjelmalla tavoitellaan viennin kasvua ja kilpailukykyä.

Ohjausryhmä ohjaa ja edistää Petteri Orpon hallitusohjelman ruuantuotannon kokonaisuutta, johon kuuluvat pitkän aikavälin strategia, ruoka-alan kasvuohjelma ja maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien parlamentaarisen arviointiryhmän loppuraportissa tunnistetut lainsäädäntöhankkeet. Puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmä seuraa työn edistymistä.

–    Strategian ja kasvuohjelman toimeenpanolla varmistetaan maatalouden kannattavuutta, elintarvikesektorin kasvua ja työllisyyttä sekä lisätään korkean lisäarvon tuotteita, joilla olisi myös vientipotentiaalia. Samalla kokonaisuus tukee puhtaan siirtymän tavoitetta ja huoltovarmuutta, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoo.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Päivi Nerg. Ohjausryhmään on nimitetty joukko ruokajärjestelmän eri alojen asiantuntijoita. Ryhmän toimikausi on 30.10.2023-30.4.2027.

Lisätietoja

Valtiosihteeri Päivi Nerg, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 8429 810
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 5162 013

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 31.10.2023