Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta

Uutinen - Julkaistu 17.12.2021

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden rahoitushakuun saapui 25 hakemusta. Joulukuun 15. päivänä päättyneellä ensimmäisellä hakukierroksella rahoitetaan hankkeita noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Maa- ja metsätalousministeriön koordinoima haku on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyy yhteensä 10 miljoonan euron määräraha, joka suunnataan metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2022–2025. Määrärahasta rahoitetaan kehittämis- ja koulutushankkeita, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Nyt päättyneessä haussa toivottiin hankkeita erityisesti liittyen

  • metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmien kehittämiseen etenkin täsmämetsätalouden osalta,
  • metsätalouden arvonmuodostukseen,
  • metsätoimenpideketjujen tehostamiseen,
  • uusiin metsätalouden innovaatioihin tai
  • hyvien käytänteiden jalkauttamiseen koulutuksen avulla.

Ensiarvion mukaan saapuneet hakemukset vastaavat hyvin haun tavoitteisiin. Hakemukset arvioidaan alkuvuoden 2022 aikana. Rahoituspäätökset on tarkoitus toimittaa hakijoille viimeistään maaliskuun alkupuolella, jotta valittavat hankkeet voivat käynnistyä suunnitellusti maalis-huhtikuun aikana.

– Saimme todella monipuolisen joukon laadukkaita hakemuksia. Hankkeiden toteuttajissa on laajoja yhteistyöverkostoja, mitä haussa tavoiteltiinkin. Kiitämme jo tässä vaiheessa lämpimästi kaikkia hakemuksen lähettäneitä vaikuttavasta työstä, sanoo metsäneuvos, metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toteuttavien hankkeiden on noudatettava ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta. Hakijoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä ohjelmaan ja Euroopan unionin elpymis- ja tukivälineeseen (RRF) liittyvien raportointivaatimusten tarkentamiseksi. Täydentävä hakukierros Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeille on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta 2022.

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisää kokonaisuudesta osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma

Aiheesta lisää:

Lisätietoja:

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö
0295 162 339
niina.riissanen@gov.fi

Joel Järvinen, erityisasiantuntija
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö
0295 162 133
joel.jarvinen@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 17.12.2021


Aihetunnisteet: #KestäväKasvu, metsä