Kestävän kauppamerenkulun foorumi – keskustelua merilogistiikan vihreän siirtymän haasteista ja mahdollisuuksista

Uutinen - Julkaistu 24.11.2022

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan ja elinkeinoministeri Mika Lintilän koollekutsuma kestävän kauppamerenkulun foorumi järjestetään 24.11.2022. Foorumin tarkoituksena on herättää ja koota yhteen keskustelua merilogistiikan vihreän siirtymän haasteista ja mahdollisuuksista Suomelle.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan ja elinkeinoministeri Mika Lintilän koollekutsuma kestävän kauppamerenkulun foorumi järjestetään 24.11.2022. Foorumin tarkoituksena on herättää ja koota yhteen keskustelua merilogistiikan vihreän siirtymän haasteista ja mahdollisuuksista Suomelle.

”Maailmanlaajuinen meriliikenne on saatava kokonaan hiilettömäksi vuoteen 2050 mennessä. Nyt on aika pohtia, millaisia ratkaisuja ja uusia yhteistyön tapoja meillä Suomessa tarvitaan vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Tänään kokoontuva foorumi on tärkeä askel oikeaan suuntaan”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

”Vihreäksi siirtymäksi kutsuttu teknologinen muutos merkitsee myös suuria vientimahdollisuuksia. Suomen meriklusterin yritykset ovat etujoukoissa kehittämässä puhdasta teknologiaa maailman merille ja satamiin. Tähän meillä pitää olla mietittynä oikeat rahoitusratkaisut”, elinkeinoministeri Mika Lintilä painottaa.

Foorumilla pyritään luomaan merilogistiikan toimijoiden, polttoaineratkaisuja aluksille toimittavien energiateollisuuden yritysten, suurten rahdinantajien sekä julkishallinnon yhteistä tilannekuvaa merilogistiikan kansainvälisten päästövähennystoimien ja Itämeren meriliikenteen tulevien energiaratkaisuiden merkityksestä Suomelle.

Foorumin keskeisimmät tehtävät ovat:

  1. luoda näkymä merilogistiikan vihreän siirtymän vaatimiin investointitarpeisiin Suomessa,
  2. tarkastella IMO:ssa ja EU:ssa neuvoteltavan päästösääntelyn kustannusvaikutuksia Suomelle suhteessa saavutettuihin ilmastohyötyihin ja asetettuihin päästövähennystavoitteisiin,
  3. luoda näkymä Suomen suhteellisen kilpailukyvyn säilyttäviin merilogistiikan vihreän siirtymän kehityspolkuihin Itämeren alueella, ja
  4. selvittää siirtymää tukevia rahoitusmahdollisuuksia niin EU-tasolla kuin kotimaassa.

Foorumiin kutsutaan ministeriöiden edustajien lisäksi varustamoiden, merenkulkijoiden ammattiliittojen, satamien, satamakaupunkien, rahdinantajien, aluksille polttoaineita myyvien yritysten ja meriteollisuuden yritysten sekä meriympäristön suojelua tukevien yhteisöjen edustajia.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 476 0401, eero.hokkanen(a)gov.fi
johtava asiantuntija Anita Silanterä, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 295 047 256, anita.silantera(a)gov.fi

Liikenne- ja viestintäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.11.2022