Kestävän lihantuotannon kriteerit kartoitettu – Suomi kansainvälisesti etunenässä

Uutinen - Julkaistu 8.5.2024

Lihan kestävyyskriteerityöryhmän loppuraportti on valmistunut. Työryhmä kartoitti lihan kestävyyttä kuvaavia kriteereitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, tuotteiden markkinoinnissa ja elintarvikkeiden viennin edistämisessä.

Suomalainen liha on raportin mukaan kansainvälisesti vertailtuna kestävästi tuotettua. Tietoisuus kestävyyskriteereistä on kuitenkin yleisesti puutteellista. Kestävyydestä viestiminen ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen vaativat monipuolisia toimia, kuten sertifioidun kestävyysmerkin käyttöönottoa, oppimateriaalien päivittämistä ja tutkittuun tietoon perustuvaa viestintää.

Julkisille elintarvikehankinnoille on luotu vastuullisuuskriteerit, joita päivitetään tarpeen mukaan. Vastuullisuuskriteereiden soveltamista ja todentamista tulisi helpottaa. Ehdotuksena on kehittää malli kriteerien priorisointiin ja selkeä todentamismalli, joka helpottaisi hankintayksiköiden ja toimijoiden työtä. Lisäksi tarvitaan yhteistä ohjeistusta sopimusseurantaan.

–    Näillä toimenpiteillä saamme toivottavasti lisättyä kestävyyttä, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävien vastuullisuuskriteerien käyttöä julkisissa elintarvikehankinnoissa, toteaa erityisasiantuntija Auli Väänänen.

Lihatuotteille kaivataan yleisesti hyväksyttyä kestävyysmerkkiä, joka helpottaisi hankintayksiköiden todentamistyötä. Luomulihalla on jo oma sertifikaattinsa, mutta luomun hinta ja saatavuus rajoittavat sen käyttöä julkisissa hankinnoissa.

Kansainvälisillä markkinoilla kestävyyttä ei ole standardoitu, mikä luo tarpeen laatujärjestelmätyyppiselle dokumentoinnille ja verifioinnille.

–    Raportti korostaa useita hallitusohjelmaan sisältyviä tavoitteita ja osoittaa, kuinka Suomessa sitoudutaan pitkäjänteisesti rakentamaan kestävää ja kannattavaa ruokajärjestelmää, toteaa valtiosihteeri Päivi Nerg ja jatkaa: Suomalaisella ruualla on kotimaassa vahva brändi ja kuluttajien luottamus. On ensiarvoisen tärkeää, että tuotteidemme vahvuudet, kuten  elintarviketurvallisuus, lihantuotannon salmonellattomuus ja mikrobilääkkeiden vähäinen käyttö tunnetaan, ja ne erottuvat positiivisesti vaihtoehdoista, niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin.

Lihan kestävyystyöryhmän loppuraportti aukeaa tästä.

Lisätietoja:

Markkinayksikön päällikkö Anna-Leena Miettinen, p. 0295 162 409, anna-leena.miettinen@gov.fi
Erityisasiantuntija Auli Väänänen, p. 0295 162 031, auli.vaananen@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 8.5.2024


Aihetunnisteet: kestävyys, ruoka