Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelma tukee alan kansainvälistä kasvua

Uutinen - Julkaistu 11.5.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman. Ohjelmatyön lähtökohtana on meriteollisuuden säilyminen kilpailukykyisenä työllistäjänä eri alueilla Suomessa. Ilmastotavoitteet ja digitalisaatio synnyttävät uutta kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia, kunhan ala panostaa vahvasti osaamiseen ja innovaatioihin, tuottavuuteen, kansainvälisyyteen ja vientiin sekä yhteistyöhön.

”Vähähiilisyyttä edistävät teknologiat, digitaaliset ratkaisut sekä tehokkaat arvoketjut ovat meriteollisuudessakin avain menestykseen. Globaali kilpailu vaatii alan toimijoiden tiivistyvää yhteistyötä sekä osaamisperustan pitkäjänteistä uudistamista. Nyt käynnistyvällä ohjelmalla tuetaan kumppanuuksien vahvistumista ja varmistetaan julkisten tukitoimenpiteiden toimivuus”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtajaksi on nimetty johtaja Jarmo Heinonen Business Finlandista.

”Meriteollisuudella on merkittävä asema Suomen elinkeinoelämässä. Tällä hetkellä meriteollisuus on suurten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä liittyen ilmastomuutokseen ja vaatimukseen päästöjen vähentämisestä. Tämä kansallinen ohjelma on tärkeä, koska se tuo eri toimijat yhteen edistämään suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä kestävällä tavalla”, sanoo Heinonen.

Ohjelman koordinaatiotoimenpiteillä pyritään resurssien entistä tehokkaampaan käyttöön ja suurempaan vipuvaikutukseen. Ohjelma tukee tavoitteiden toteutumista määrittelemällä yhteisen kehittämiskohteen, jonka avulla toimenpiteitä ja soveltuvuustarkastelua konkretisoidaan ja joka toimisi toteutuessaan alan taidonnäytteenä. Ohjelman ohjausryhmä päättää kehittämiskohteesta syksyllä 2022.

Meriteollisuus merkittävää Suomelle

Meriteollisuus on merkittävä talouden ja työllisyyden tekijä Suomessa niin kansallisesti kuin alueellisestikin. Vuonna 2020 meriteollisuudessa toimi lähes 1 100 yritystä, jotka työllistivät noin 25 400 henkilöä ja joiden liikevaihto oli 7,65 miljardia euroa. Tuotteiden arvosta 90 prosenttia meni vientiin.

Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivan- ja veneenrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista.

”Suomen meriteollisuus on ollut ja on edelleen yksi maailman johtavista innovatiivisten ja energiatehokkaiden laivojen ja laivojen järjestelmien toimittajaklustereista. Suomalaisen meriteollisuuden tavoite on kehittää ratkaisuja kohti hiilivapaata ja päästötöntä laivaliikennettä ja tämä kaivattu ohjelma tukee vahvasti tätä tavoitetta. Olemme erittäin tyytyväisiä Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelmasta ja sen liikkeellelähdöstä näinä haasteellisina aikoina kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi,” sanoo Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja ohjausryhmän jäsen Jyrki Heinimaa.

Ohjelma kestää vuoden 2023 loppuun. Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö ohjausryhmän tuella. Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi ohjausryhmään liikenne- ja viestintäministeriön, Business Finlandin, Suomen teollisuussijoituksen, Finnveran, VTT:n ja Meriteollisuus ry:n edustajat. Vuonna 2021 julkaistu raportti ehdotti ohjelman toteuttamista.

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Anita Silanterä, TEM, 029 504 7256
Senior director (innovation ecosystems, industries) Jarmo Heinonen, Business Finland, p. 050 557 7790

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.5.2022


Aihetunnisteet: itämeri, vesi, yritykset