Kestävyys ja kestävä kehitys ovat kaksi eri asiaa

Mustiin vaatteisiin pukeutunut pitkähiuksinen mies nojaa valkoiseen seinään ja katsoo kameraan.

Uutinen - Julkaistu 25.8.2023

Hankkeemme tutkii oikeudenmukaista siirtymää eettiseen kestävyyteen. Vertaisarvioidussa artikkelissamme tarkastelemme eettistä kestävyyttä suhteessa tavanomaisiin käsityksiin oikeudenmukaisuudesta ja kestävästä kehityksestä.

Oikein ymmärrettynä kestävyys on eksistentiaalinen moraali-ihanne. Yhdistyneet Kansakunnat määrittelee sen kuitenkin kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Määritelmä muuttaa alkuperäisen ajatuksen täysin. Moraali-ihanteen sijasta tavoittelun kohteena on joukko talousperustaisia poliittisia pyrkimyksiä. Valotamme eroa Euroopan Unionin 2019 biotalousstrategialla, joka priorisoimalla talouden jätti yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat päämäärät toissijaisiksi. Sama linja on vallinnut Yhdistyneissä Kansakunnissa ainakin Brundtlandin komission raportista 1987 lähtien.

Oikeudenmukaisuusanalyysimme osoittaa linjan vajavuuden. Yhtäläisyys oikeudenmukaisuuden ytimenä edellyttää kaikkien päätösten vaikutuspiiriin kuuluvien ottamista huomioon niitä tehtäessä omalla arvollaan. Nykymallissa luontoa ja ilmastonmuutosta koskevat ratkaisut tehdään huomioimatta sosiaalista ja ekologista yhtäläisyyttä. Esitämme mallin tilalle omaa eettisen kestävyyden (justainability) lähestymistapaamme, jossa luonnolla ja kaikilla tuntevilla olennoilla katsotaan olevan joko itseisarvo tai ainakin välttämätön välinearvo.

Oikeudenmukainen siirtymä ja eettinen kestävyys (Justainability). Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama (VN/2470/2022) hanke Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hankkeen julkaisu:

Takala T, Häyry M. Justainability. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, verkossa 27.6. 2023.

 

Uutinen 25.8.2023: Tuija Takala ja Matti Häyry, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu


Aihetunnisteet: kestävä kehitys