Kiertotalouden edistämisohjelma käynnistyy, Reijo Karhinen ohjausryhmän puheenjohtaja

Uutinen - Julkaistu 9.12.2019

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Ohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja on työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Ohjelmaehdotus valmistellaan vuoden 2020 aikana valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. OECD:n ennusteen (2019) mukaan globaali bruttokansantuote nelinkertaistuu 2060 mennessä vuoteen 2011 verrattuna ja sen myötä materiaalinkäyttö vastaavasti yli kaksinkertaistuisi vuoteen 2060 mennessä. Luonnonvarojen nykyinen käyttö aiheuttaa 90 prosenttia luonnon monimuotoisuuden kadosta.

Näiden ongelmien ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä muutosta yhteiskunnassa. Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja kestävyyskriisiin ja mahdollisuuksia uudistaa elinkeinorakennetta ja luoda uutta liiketoimintaa edelläkävijäyrityksille. Esimerkiksi siirtymällä kertakäyttökulttuurista kiertotalouteen yksin EU:ssa voitaisiin puolittaa teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2050 mennessä.Poikkihallinnollista ohjelmaa ryhtyy valmistelemaan ohjausryhmä ja sitä tukeva työjaosto. Ohjausryhmän puheenjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen toimii työelämäprofessorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on myös valtion kehitysyhtiö VAKE OY:n hallituksen puheenjohtaja.

”Tulevaisuuskestävän Suomen rakentaminen vaatii meiltä läpi koko yhteiskuntamme kykyä uudistua laajalla rintamalla, niin asenteissa kuin konkreettisin teoin. Kiertotalous on taloutemme uudistumisen vahvistuva ponnahduslauta. Työ kestävän elämäntavan ja kestävän elinkeinorakenteen eteen on mielestäni työtä tulevien sukupolvien hyväksi”, Reijo Karhinen sanoo.

Ohjausryhmällä on keskeinen rooli ohjelman valmistelussa. Se kutsuu asiantuntijoita ja sidosryhmiä mukaan valmistelemaan ohjelman kannalta tärkeitä teemoja. Nämä erikseen perustettavat teemaryhmät laativat pohjaehdotuksen ohjausryhmän keskusteltavaksi.

Ympäristöministeriö on pyytänyt nimeämään ohjausryhmään jäseniä keskeisistä ministeriöistä (ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö), Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksesta, Sitrasta ja Business Finlandista.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö:

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 202, etunimi.sukunimi@ym.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Sari Tasa, erityisasiantuntija, p. 0295 048 242 (lomalla 4.12-5.12), etunimi.sukunimi@tem.fi ja 4.-5.12. Tuula Savola, erityisasiantuntija, p. 0295 047 133, etunimi.sukunimi@tem.fi

 

Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.12.2019


Aihetunnisteet: kiertotalous