Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusten haku avattu

Uutinen - Julkaistu 2.3.2018

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusten haku on avattu. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa tänä ja ensi vuonna yhteensä neljä miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla vauhditetaan kiertotalouden liiketoiminnallisten ekosysteemien kehittämistä, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua.

Tukirahoituksella rohkaistaan yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään haastavia yhteisprojekteja ja lisäämään kiertotalousajattelu osaksi liiketoimintastrategiaa. Avustusta voidaan myöntää suomalaiselle yhtiölle, muulle yhteisölle, yhdistykselle, osuuskunnalle, säätiölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle.

Kiertotalouden ydinajatus on säilyttää materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään ja korvata uusiutumattomia luonnonvaroja kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla materiaaleilla. Tavoitteena on saada materiaalit kiertoon ja nostaa niiden jalostusastetta.

Myönnettävää avustusta saa käyttää kiertotalouden uusien ratkaisujen, teknologioiden tai palvelumallien liiketoiminnalliseen käyttöönottoon, uusien kiertotalouden liiketoimintamallien (esim. palvelut, alustat, jakaminen) käynnistämiseen tai näihin liittyviin kaupallisiin investointeihin tähtääviin ratkaisuihin. Lisäksi investoinneilla pyritään vaikuttamaan biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden keinoin systeemiseen muutokseen kohti elinkeinotoiminnan kestäviä malleja.

Avustusta voidaan myöntää enintään 200 000 euroa yritystä kohti kolmen vuoden jakson aikana. Jos tämä tuki ei sovellu hankkeeseen, voidaan hakija tarvittaessa ohjata muiden samantyyppistä tukea tarjoavien organisaatioiden (erityisesti Business Finland ja Sitra) asiakkaaksi.

– Suomi on kansainvälisesti tunnustettu kiertotalouden edelläkävijä. Kiertotalouden todelliset tekijät löytyvät yrityksistä ja toimijoista. Tuen avulla pyrimme saamaan liikkeelle niitä ideoita, jotka ovat jo melko valmiina, mutta se viimeinen päätös puuttuu. Erityisesti toivon yhteistä tekemistä ja erilaisten toimijoiden kesken kiertotalouden hengen mukaisesti, hankepäällikkö Sari Tasa työ- ja elinkeinoministeriöstä kuvailee hakutoiveitaan.

– Perinteinen kierrätys voi olla osa ratkaisua, muttei koko hankkeen pääasia. Energiaan liittyvät ideat eivät ole tämän tuen piirissä. Osana kokeilua pyrimme seuraamaan kaikkia hakijoita ja pohtimaan yhdessä heidän kanssaan mahdollisia menestystekijöitä ja hidasteita jatkoa varten, Tasa määrittelee.

Kiertotalouden kehittämis- ja investointiavustuksesta sovittiin hallituksen puolivälitarkastelussa viime keväänä osana biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankkeen vauhditustoimia sekä marraskuussa julkaistua kiertotalouden toimenpideohjelmaa. Avustus toteuttaa myös hallituksen kokeilukulttuuria – kiertotalous uudistaa yritysten toimintaa ja ajattelua kestävästä liiketoiminnasta.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Avustushakemus ja sen liitteet toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteella PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Ensimmäinen, vuoden 2018 hakukierros on auki 29.3.2018 saakka.

Lisätiedot verkossa:
tem.fi/kiertotaloustuki
Asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta

Lisätiedot:
hankepäällikkö Sari Tasa, TEM, p. 029 504 8242, etunimi.sukunimi(at)tem.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 1.3.2018


Aihetunnisteet: rahoitus