Kiertotalouden investointiavustusten haku avautuu 1.3.

Uutinen - Julkaistu 26.2.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustuksiin on varattu miljoona euroa. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteita. Avustuksen haku avautuu 1.3.2021, ja sitä voi hakea torstaihin 15.4.2021 klo 16.15 mennessä.

Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai investointeihin tähtääviin kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai investointien toteuttamiseen tarvittavien verkostojen ja yhteistoiminnan luominen.

Avustusta voi hakea myös työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija.

Hanke tulee toteuttaa 30.6.2023 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden. Kyseessä on niin sanottu de minimis -tuki, jota säätelee Euroopan komission asetus.

Business Finland avasi 15.2.2021 uuden palvelun, jolla rahoitetaan vihreän kasvun ja kiertotalouden investointeja.  Rahoitus on tarkoitettu sellaisiin innovatiivisiin investointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli Euroopan unionin normien. Investointi voi myös lisätä jätteen kierrätystä ratkaisulla, joka ylittää alan viimeisen teknisen kehityksen tason. Rahoitus on avustusta, ja sen taso määritellään tapauskohtaisesti.

Lisätiedot:

TEM:n rahoitus:
ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. 029 504 9235, ulla.palander (at) tem.fi
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 504 8242, sari.tasa (at) tem.fi

Business Finlandin rahoitus:
yksikön päällikkö Minna Suutari, Business Finland, p.  050 557 7830, minna.suutari (at) businessfinland.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 26.2.2021


Aihetunnisteet: kiertotalous