Kiertotalous varmistaa biotalouden kestävyyden

Blogi - Julkaistu 9.1.2017

9.1.2017

On melko yleisesti hyväksytty, että nykyisen kaltainen kulutus ja talouskasvu eivät perustu kestävälle pohjalle. Biotalous mielletään kestäväksi, mutta soveltamalla nykyisiä talous- ja toimintamalleja emme luo kestävää ja elinvoimaista biotaloutta. Miten voimme luoda biotaloutta, joka on kestävää ja kantaa pitkälle?

Vastaus on kiertotalous. Kiertotalous tarkoittaa talousmallia, jossa materiaalit, komponentit ja tuotteet pidetään korkeimmalla käyttöasteella käyttökelpoisina ja käytössä mahdollisimman pitkään. Avainasemassa on suunnittelu, jossa huomioidaan korjauksen helppous ja uusimisen (esim. osien vaihtaminen) mahdollisuudet. Yhdellä materiaalilla voi olla samassa kierrossa monenlaisia vaiheita, eri käyttötarkoituksissa ja muodoissa ja esim. biologista (loppuhyödynnys ravinteena uuden materiaalin kasvattamiseen) tai teknistä (hyödynnys ensin korkean laadun materiaalina ja käyttötavan/tuotteen muuttuminen laadun madaltuessa kierron aikana). Kiertotalous mainitaan usein erillisenä mallina, mutta sen suurin potentiaali on nähdä se osana kokonaisuutta, nauhana joka sitoo kaiken yhteen. Se on avain kestävään tulevaisuuteen. Miten biotalous sidotaan nauhaan mukaan?

Kehittämällä biopohjaisia, biohajoavia tai uusiomateriaaleja ja korvaamalla niillä nykyisiä fossiilisia materiaaleja päästään vain tiettyyn pisteeseen asti. Sillä ei ratkaista kaiken alla piilevää ongelmaa, eli kestämätöntä luonnonvarojen käyttöä. Sivuvirtojen hyödyntäminen, kierrätyksen tehostaminen tai materiaalitehokkuuden kehittäminen ei ole aidosti kestävä ratkaisu. Se on askel oikeaan suuntaan, mutta jotta tulevaisuudessa voi olla kehityksen ja markkinoiden kärjessä, vaaditaan uusia ajattelumalleja ja toimintatapoja.

Kiertotalouden yhdistäminen biotalouteen on suunnan näyttämistä. Se on enemmän kuin tuotteiden kehittäminen, uudet materiaalit ja suunnittelun parantelu yhteensä. Se on kokonaan uuden ajattelutavan kautta toteuttamista. Hyödykkeet eivät välttämättä ole tavaroita perinteisesti, ne ovat uudenlaisia konsepteja, esimerkiksi sellaisia joissa yhdistyy fyysinen tuote ja palvelu. Palveluita voivat olla esim. vuokraus- tai leasingpalvelut.  Design ja uudelleen suunnittelu, kuten käytettävyys, monikäyttöisyys, uudelleenkäyttö, korjattavuus ja pitkä käyttöikä, ovat tärkeässä asemassa.

Esimerkiksi: Asiakas haluaa vaihtaa huonekaluja usein. Tuotepalvelumalli mahdollistaa, että hän voi liisata ruokapöydän tuolit ja saada uudet tilalle, kun kyllästyy vanhoihin. Modulaarisesti suunnitellut biokomposiittituolit kunnostetaan ja voidaan liisata eteenpäin seuraavalle asiakkaalle. On oleellista miettiä jo ennen suunnittelun aloittamista, miten elinkaarensa päähän tullut materiaali voidaan hyödyntää uudelleen mahdollisimman helposti ja tehokkaasti. Samalla saavutetaan markkinaetua, resurssisäästöjä, energiatehokkuutta ja innovointia. Jotta biotaloudesta saadaan kestävää, on se yhdistettävä kiertotalouteen. Keinoina voivat olla esim. biomateriaalien yhdistäminen entistä modulaarisempaan suunnitteluun, tuotteen & palvelun yhdistäminen, tuotteen pitkäikäisyys, tehokkaat kumppanuudet ja materiaalin tehokas uudelleen käyttö. Oleellista on, että ratkaisupaketilla saavutetaan myös etulyöntiasema markkinakilpailussa.

Aidosti kiertotalouteen siirtyminen vaatii yleensä koko bisneksen uudelleen suunnittelun, jotta se onnistuu täydellisesti ja siitä saadaan enin hyöty. Uudelleen suunnittelussa kehitetään vanhaa bisnestä ja sen ydinajatusta uudelle tasolle, tehdään siitä entistä elinvoimaisempi ja kilpailukykyisempi. Muutosprosessi on hyvin tehtynä laaja ja monitahoinen, mutta se onnistuu harvoin yksin tekemällä. Asiantuntijatiimi näkee yrityksen ja toimialan ulkoa päin, sekä auttaa löytämään ja kehittämään kumppanuuksia muiden toimijoiden kanssa. Asiantuntijoiden avulla löytyvät tuoreet ajatukset, kannattavimmat ja sopivimmat kiertotalouden periaatteet, jotka yhdistetään tehokkaasti toimintaan.

Jotta biotalouteen saadaan aidosti uutta kestävää potkua ja elinvoimaa, on keskityttävä markkinoiden valtaamiseen kiertävällä ja kestävällä tavalla. Lähtemällä rohkeasti mukaan kiertotalouteen ja hyödyntämällä asiantuntijoita, voi taata liiketoiminnan, joka on kestävä ja jolla luodaan kilpailuetu sekä edelläkävijän asema.

 

Kirjoittaja Lotta Immonen toimii kiertotalouden asiantuntijana Ethica Oy:ssä.

Yhteydenotot: lotta.immonen(a)ethica.fi

 


Lue seuraava artikkeli: Linnunpöntöistä ekosysteemipalveluihin  »