Kiertotaloushankkeisiin miljoona euroa – tavoitteena uudet innovaatiot ja eri alojen yhteistyö

Uutinen - Julkaistu 6.10.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt viidelle kiertotaloushankkeelle yhteensä miljoona euroa. Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kiertotaloutta sekä tukevat innovaatioita ja osaamista.

Hakemuksia saapui 4.6.2021 asetettuun määräaikaan mennessä yhteensä 25. Rahoitettavia hankkeita valittaessa työ- ja elinkeinoministeriö painotti sitä, miten hanke edistää kiertotaloutta viemällä sitä perusselvityksistä seuraaviin vaiheisiin, millaista yhteistyötä sillä luodaan ja millaisia vaikutuksia hankkeella on alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti.

Rahoitettavat tahot ja hankkeet ovat: 

•    GBC Suomi ry, Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskus 2.0 (84 000 e),
•    Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, CCEF – Climate & Circular Economy Factory ( 375 802 e),
•    Paimion parantola -säätiö sr., PARANTOLA – Uudistavan rakennetun ympäristön osaamiskeskus (207 213 e),
•    Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kiertotalouden synbio (175 000 e),
•    Turun Ammattikorkeakoulu Oy, Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta (123 750 e).

Hankkeilla on tarkoitus luoda uusia toimintamalleja, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, jolla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Ulla Palander, TEM, p. 029 504 9235
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 504 8242

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.10.2021


Aihetunnisteet: kestävä kehitys, kiertotalous