Kiertotaloushankkeisiin miljoona euroa – tavoitteina uudet innovaatiot, osaamiskeskittymät ja yhteistyömallit

Uutinen - Julkaistu 14.10.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kuudelle kiertotaloushankkeelle yhteensä miljoona euroa. Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kiertotaloutta ja tukevat innovaatioita ja osaamista.

Hakemuksia saapui yhteensä 39. Rahoitettavia hankkeita valittaessa työ- ja elinkeinoministeriö painotti sitä, miten hanke edistää kiertotaloutta, millaista yhteistyötä sillä luodaan, millaisia vaikutuksia sillä on alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti ja minkälaiset jatkomahdollisuudet sillä on rahoituksemme päättyessä.

Rahoitettavat tahot ja hankkeet ovat seuraavat:

  • Business Tampere: Tampereen kaupunkiseutu bio- ja kiertotalouden edistäjänä –  kunnat ja alueet mahdollistajana -hanke, 133 500 e
  • GBC Suomi Oy: Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä ”KIRS-KIOSKI” -hanke, 110 000 e
  • Kemin Digipolis Oy: Teollisen kiertotalouden osaamisalusta (TKO) -hanke, 472 000 e
  • Motiva Services Oy: Materiaalikiertojen ekosysteemin sekä palvelu- ja data-alustan kehittäminen -hanke, 85 000 e
  • Turku Science Park Oy: 3C-Cluster – Circular Materials and Solutions for Construction Industry -hanke, 68 000 e
  • Turun ammattikorkeakoulu Oy: Laivakuljetus hiilineutraalissa kiertotaloustulevaisuudessa -hanke, 131 000 e

Hankkeilla on tarkoitus luoda uusia toimintamalleja erilaisten toimijoiden välille, osaamisen keskittynyttä jakamista, uutta kestävää liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, jolla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. 029 504 9235

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.10.2020


Aihetunnisteet: kiertotalous, uutiset