Kiertotalousohjelman valmistelussa tavoite talouden uusi perusta ja hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Uutinen - Julkaistu 12.6.2020

Kiertotalous voisi olla talouden uusi perusta ja keino saavuttaa hallituksen hiilineutraalisuustavoite. Kansallista kiertotalousohjelmaehdotusta valmisteleva ohjausryhmä hyväksyi työtä ohjaavan vision, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuonna 2035.

Ohjelmaehdotusta valmistelevan ohjausryhmän tavoitteena on, että luonnonvarojen käyttö on kestävää eli vähemmällä tuotetaan enemmän. Kiertotalouden läpimurto tehdään innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla.

– Uskottava siirtymä fossiilisesta taloudesta edellyttää meiltä todella rohkeaa ja nopeaa uudistumista yksilöinä, yrityksinä ja yhteiskuntana. Kestävä luonnonvarojen käyttö varmistetaan mm. pidentämällä tuotteiden käyttöikää, palauttamalla materiaalit uudelleen käyttöön ja siirtymällä omistamisen sijaan enenevästi palveluiden käyttämiseen. Onnistuessaan kiertotalous voi olla uusien markkinoiden luomista, ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Karhinen toteaa.

Kiertotalousohjelmaa valmistelee runsaan 200 hengen joukkue. Valmistelussa on mukana ministeriöitä, tutkimuslaitoksia, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Business Finland sekä iso joukko yrityksiä ja kuntia.

Ohjelman valmistelua tukee kaikille avoin verkkoaivoriihi, jossa voi osallistua ohjelman ideointiin ja testata ideoita marraskuun loppuun saakka.

Kansalaisraati kokoontuu kesäkuussa kirittämään valmistelua

Myös vapaaehtoisista satunnaisotannalla koottu 50 hengen kansalaisraati sparraa valmistelua. Kansalaisraati kokoontuu ensimmäisen kerran 17.6. ja syksyn aikana kaksi kertaa. Kansalaisraadin keskusteluista laaditaan yhteenveto, jota raatilaiset täydentävät tapaamisen jälkeen verkossa. Yhteenveto raadin näkemyksistä toimitetaan kiertotalousohjelman sihteeristölle, ohjausryhmälle ja työjaostolle hyödynnettäväksi valmistelussa ja päätöksenteossa.

Hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä ja linjaa hallitusohjelmassa, että Suomelle valmistellaan kiertotalouden strateginen edistämisohjelma. ”Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi”. Ohjelmaehdotus valmistellaan vuoden 2020 aikana valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Lisätiedot:
ympäristöministeriö:
Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 20, etunimi.sukunimi@ym.fi
Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija, p. 0295 250 165, etunimi.sukunimi@ym.fi

työ- ja elinkeinoministeriö:
Sari Tasa, erityisasiantuntija, p. 0295 048 242, etunimi.sukunimi@tem.fi

Kiertotalousohjelman verkkosivut
Osallistu verkkoaivoriiheen

Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.6.2020


Aihetunnisteet: kiertotalous, uutiset