Kiina ja EU vahvistavat yhteistyötä vesiturvallisuuden parantamiseksi

Uutinen - Julkaistu 21.9.2017

Kiina, Euroopan komissio ja useat Euroopan unionin valtiot allekirjoittivat tänään Turussa Deklaraation EU:n ja Kiinan vesiyhteistyön syventämiseksi. Tavoitteena on rakentaa yhdessä kestävää kehitystä sekä parantaa vesiturvallisuutta. Lisäksi Kiina ja EU:n komissio allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan vesipolitiikkadialogin perustamisesta.

Vesikysymysten ratkaiseminen on keskeisellä sijalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, joihin pyritään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on yhteensä 17 ja yksi niistä on varmistaa puhdas vesi ja sanitaatio kaikille. Vesiturvallisuus on olennaista myös muiden tavoitteiden toteuttamisessa.

– Suomalaiselle vesiosaamiselle on kysyntää Kiinassa niin vesiensuojelussa kuin pato- ja tulvariskien hallinnassakin. Suomalaiset yritykset ovat myyneet laitteita esimerkiksi jätevesilietteen käsittelyyn ja patojen turvallisuuden tarkkailuun. Yhteistyötä tehdään myös Kiinan kolmanneksi suurimman järven eli Taihujärven tilan parantamiseksi. Työ alkoi tutkimuksella vuonna 2012 ja jatkuu nyt käytännön toimin osana maa- ja metsätalousministeriön ja Kiinan vesivaraministeriön yhteisymmärryspöytäkirjan toimeenpanoa. Järvi toimii usean suurkaupungin, kuten Shanghain, juomaveden lähteenä. Suomalainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalli vesistökunnostuksissa ja onnistuneet käytännön kokemukset kuten Lahden Vesijärven ja Säkylän Pyhäjärven kunnostus toimivat kannustavina esimerkkeinä, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoo.

Tänään rakennetaan myös yritysyhteistyötä

Vedellä on keskeinen asema myös kiertotaloudessa. Muun muassa tähän liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista keskustellaan tänään iltapäivällä kokouksen bisnesosuudessa. Kokouksen yhteydessä järjestetään mittava matchmaking-tapahtuma, jossa yli 130 kiinalaista ja eurooppalaista yritystä etsii uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Tapahtuma, jossa Turku-deklaraatio allekirjoitettiin, on CEWP:n (China-Europe Water Platform) korkean tason vuosikokous. Paikalla on lähes 400 vierasta yli 20 eri maasta. CEWP on Euroopan unionin ja Kiinan välinen vesialan hallinnon, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöverkosto.

Paikalla useita ministereitä

Suomi osallistuu aktiivisesti CEWP:n toimintaan. Maa- ja metsätalousministeriö johtaa Euroopan ja Kiinan välisen vesiyhteistyön Euroopan sihteeristöä vuosina 2018–2019. Kiinassa vastuuorganisaationa on vesivaraministeriö. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tapasi Kiinan vesivaraministeri Chen Lein eilen. Ministerit keskustelivat kahdenvälisen yhteistyön kehittämisestä ja näkivät siinä paljon mahdollisuuksia useissa erilaisissa aiheissa, jotka ulottuvat vesihuollosta ja vesiensuojelusta patoturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen saakka.

Suomalaisministerien lisäksi paikalla ovat Kiinan vesiministeri Chen Lei, Viron ympäristöministeri Siim Kiisler, Ruotsin ympäristöministeri Karolina Skog sekä EU:n ympäristökomissaari Karmenu Vella.

Tapahtuman järjestävät maa- ja metsätalousministeriö, Kiinan vesivaraministeriö sekä EU:n komissio yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriön, ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Turun kaupungin, Varsinais-Suomen liiton, Satakuntaliiton, LOURA-vesiverkoston kanssa.

Lisätietoja:
kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Seppo Rekolainen, maa- ja metsätalousministeriö, seppo.rekolainen(at)mmm.fi, p. 0295 162 086
neuvotteleva virkamies Olli-Matti Verta, maa- ja metsätalousministeriö, olli-matti.verta(at)mmm.fi, p. 0295 162 123
neuvotteleva virkamies Antton Keto, ympäristöministeriö, antton.keto(at)ym.fi, p. 0295 250 148
www.2017cewp.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö  21.9.2017


Aihetunnisteet: sininen biotalous, tapahtuma