Kivihiilen energiakäyttöä korvaaville hankkeille 7,7 miljoonaa euroa – tukea muuhun kuin polttoon perustuville ratkaisuille kaukolämmöntuotannossa

Uutinen - Julkaistu 2.12.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset kivihiilen energiakäytöstä luopumista nopeuttavien hankkeiden investointituesta. Tukea myönnettiin neljälle hankkeelle yhteensä 7 715 880 euroa. Tuetuissa hankkeissa otetaan käyttöön muuhun kuin polttoon perustuvia teknologioita kaukolämmön tuotannossa.

– Nämä tukipäätökset ja hankkeet ovat vasta osaratkaisuja, mutta merkittävää on Espoon, Vaasan ja Turun sitoutuminen samalla kivihiilen polton lopettamiseen kokonaan jo vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä tukee merkittävällä tavalla Suomen hiilineutraaliustavoitetta, koska kaukolämmön tuotannon päästöistä lähes 40 % prosenttia tulee kivihiilestä ja Suomen koko energiasektorin kasvihuonekaasupäästöistä kivihiilen osuus on 12 %, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tuetuilla hankkeilla demonstroidaan suuren kokoluokan ilma-vesilämpöpumpun yhdistämistä kaukolämmön tuotantoon sekä hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa. Tukea myönnettiin Fortum Power and Heat Oy:lle 3 060 000 euroa ilma-vesilämpöpumppulaitoksen rakentamiseen Espoon Vermoon ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle 1 938 180 euroa Naantalin voimalaitoksen lämmöntalteenoton tehostamiseen sekä meriveden lämmön talteenottoon. Lisäksi Vaasan Sähkö Oy:lle myönnettiin 1 857 700 euroa lämmön talteenottoon Påttin jätevedenpuhdistamon jätevedestä ja 860 000 euroa lämmön talteenottoon Wärtsilä Smart Technology Hubin moottorien koeajon hukkalämmöistä.

Hankkeet ovat osa laajempia suunnitelmia, joilla Vaasan, Espoon ja Turun seudulla siirrytään nopeutetulla aikataululla pois kivihiilen käytöstä. Tuen saajat toteuttavat myös muita toimenpiteitä, jotta kivihiilestä voidaan luopua vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2019 annetun lain mukaisesti kivihiilen käyttö Suomessa on kielletty sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena 1.5.2029 alkaen. Hallitusohjelman mukaan kivihiilestä viimeistään vuonna 2025 luopuvien energiayhtiöiden kivihiiltä korvaavia investointeja tuetaan erillisellä kannustimella.

Investointitukea voi hakea helmikuun 2021 loppuun saakka

Nyt tehdyt päätökset ovat osa tukiohjelmaa, jolla kannustetaan kivihiiltä käyttäviä yrityksiä ja yhteisöjä, kuten kuntia, nopeutettuun siirtymään pois kivihiilen energiakäytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä. Investointitukeen on varattu yhteensä 90 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää tukihakemuksia hiilen energiakäyttöä korvaavista hankkeista helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Etusijalle asetetaan hankkeet, joissa hyödynnetään muita kuin polttoon perustuvia teknologioita. Jos käytettävissä olevan valtuuden puitteissa on mahdollista myöntää tukea myös muille hankkeille, ovat etusijalla sähkön ja lämmön yhteistuotantohankkeet. Hankkeiden arvioinnissa huomioidaan myös teknologian uutuusarvo ja monistettavuus.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Hakemukset jätetään järjestelmän kautta liittämällä hakemukseen tähän hakuun tarkoitettu ”Hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen hakulomake”. Loput tukipäätökset pyritään tekemään vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, puh. 029 504 7133
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, puh. 050 575 4118

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  2.12.2020


Aihetunnisteet: energiapolitiikka, ilmasto