Kohti rakentavaa keskustelua pohjoismaisesta ruokakulttuurista

Uutinen - Julkaistu 6.10.2021

Pohjoismaisen keittiöjulistuksen tuoreutusprosessi on käynnissä. Tavoitteena on luoda rakentavan keskustelun malli pohjoismaisesta ruokakulttuurista ja sen muutosvoimista kohti kestävää elämäntapaa. Pohjoismaat haluavat vahvistaa paikkaansa vastuullisuuden edelläkävijöinä. Tuoreutustyön aloituswebinaari 27. syyskuuta keräsi yhteen yli 150 ruokajärjestelmän päättäjää, kehittäjää, ammattilaista, yrittäjää, tutkijaa, opettajaa ja opiskelijaa Pohjoismaista.

Pohjoismaisen yhteistyön ytimessä on ruokakulttuurin ja sen innovaatioiden monipuolinen edistäminen. Tuoreutuksessa avataan ja syvennetään ruokasektorin kestävyysnäkökulmia, ja pohjoismaista keittiöjulistusta hyödynnetään yhteisenä arvopohjana. Yhteistyö, verkostoituminen ja yhteinen vaikuttaminen ovat menestyksen avaimia. Erityisesti huomioidaan ruoka- ja ravintola-alan nuoren ammattilaissukupolven näkemykset ja ideat kestävyydestä .

Pohjoismaat kestävän kehityksen edelläkävijöinä – yhdistetään ympäristö- ja ravitsemusvastuu

– Pohjoismailla on kaikki edellytykset tulla jopa kestävien ruokajärjestelmien kehittämisen johtajaksi erinomaisen ravitsemusneuvonnan, eläintuotannon vähäisen antibioottien käytön ja vähenevän ruokahävikin ansiosta. Kaikissa ruoka-alan vastuullisuuden osa-alueissa voimme edelleen parantaa toimintaamme, poikkitieteellisesti ja yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Me voimme muun muassa yhdistää ympäristövastuun ja ravitsemuksellisen vastuun toisiinsa, painotti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tilaisuuden avauspuheenvuorossa. Suomen maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut vahvan tukensa tuoreuttamisprosessille ja ottanut sen käynnistämistyön osaksi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaa 2021.

Pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist totesi ruokakulttuurin keskeisen merkityksen Pohjoismaiselle yhteistyölle ja lisäarvon yhdistettynä elämystalouteen, matkailuun ja vientiin.

– Kannustan kaikkia toimijoita vuorovaikutukseen, kokemusten vaihtoon ja rohkeaan ideointiin edistämään kestäviä elämäntapoja sekä uuden yritystoiminnan syntymistä.

Nuoremmat keittiömestarit, suomalainen Katja Tuomainen ja ruotsalainen Staffan Naessi nostivat esille lasten ja nuorten kestävän ruokakasvatuksen merkityksen. He myös korostivat moniammatillista yhteistyötä, jolla ravintola- ja ruoka-alan koulutuksen arvostusta saadaan nousuun.

Kestävän kehityksen mahdollisuudet ja haasteet ratkotaan yhdessä

Inspiraatiopuheenvuorot eri pohjoismaista vahvistivat, että olemme entistä tietoisempia ruokavalintojemme ja tekojemme vaikutuksista hyvinvointiin. Valinnoillamme osallistumme myös reilujen ruokajärjestelmien rakentamiseen. Puheenvuoroissa tuotiin esiin ruokayrittäjyyttä, pohjoismaista ruokamatkailua, nuorten ammattilaisten osaamista vastuullisuusasioissa, hävikin vähentämisen tärkeyttä sekä alan sosiaalisia kehittämishankkeita.

-Ilmastoruokaohjelman valmistelussa korostamme koko ruokajärjestelmän vastuullisuutta ruoantuottajista kuluttajiin eli toimintaan pellolta eteenpäin. Pääpaino on ruuan kulutuksen päästöjen vähentämisessä, valotti neuvotteleva virkamies Hanna Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä. Käytännön esimerkkejä vihannesten ja yrttien vertikaaliviljelystä antoi ruoka-alan yrittäjä Robert Jordas, Lilla Robbes Trädgårdista.

Ahvenanmaan kestävällä elintarvikestrategialla on paljon myönteisiä vaikutuksia ruoka- ja ravintolapalveluiden kehittämiseen.  Pub Stallhagenin panimoyrittäjä ja ravintoloitsija Johanna Dahlgrenin ja Silverskärin keittiömestari Gustav Erikssonin mukaan strategia vahvistaa Ahvenanmaata mielenkiintoisena matkailukohteena.

Tuoreutusprosessin seuraavassa vaiheessa syvennytään kestävien ruokajärjestelmien rakentavan dialogin luomiseen yhdessä pohjoismaisten ruoka- ja ravintola-alan edelläkävijöiden kanssa. Ensimmäinen työpaja pidetään Ahvenanmaalla 8. lokakuuta Artesaaniruoka SM -kilpailutapahtuman yhteydessä.

Tuoreuttamisprosessi sisältää osallistavia etäseminaareja, työpajoja, verkostoitumistilaisuuksia sekä viestintää ja dialogeja Pohjoismaissa vuosina 2021–2022.  Yhteistyötä koordinoi Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma sekä maa- ja metsätalousministeriö osana Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2021.

Aloituswebinaarin tallennus

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän avauspuheenvuoro

Lisätietoja:

Hankejohtaja Bettina C. Lindfors, Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma, p. 040 920 9810 ja ylitarkastajaSeija Ahonen-Siivola, seija.ahonen-siivola@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 6.10.2021


Aihetunnisteet: kestävä kehitys, ruoka