Kokeilujen kautta ravinteet kiertoon ja vesistöt kuntoon

Uutinen - Julkaistu 27.3.2018

Lannasta lämpöä ja kuivikkeita, biokaasulaitoksen lietteistä kierrätyslannoitteita, järviruo’osta kasvualustoja. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma edistää uusien kiertotaloustuotteiden läpimurtoa käytännön kokeilujen avulla. Tällä hetkellä käynnissä on parikymmentä hanketta. Kärkihankerahoitusta pilotteihin on tarjolla vielä lokakuulle 2018 asti.

Suomessa syntyy vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja eloperäisiä sivuvirtoja, joiden sisältämät arvokkaat ravinteet tulisi saada nykyistä parempaan hyötykäyttöön.

– Ravinteiden kierrättäminen vähentää hukkaa, pienentää ympäristökuormitusta ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kertoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström.

Kustannustehokkaat kierrätysravinteet tai biomassojen kuljettamisen ratkaisut eivät kuitenkaan synny itsestään. Tarvitaan uusia innovaatioita ja käytännön kokeiluja. Ideoiden käytäntöön saattamisessa apuna on hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluva Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma.

Alue- ja paikallistason osaajat avainroolissa

– Kokeiluohjelman kautta tuetaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pilotit auttavat selvittämään, toimiiko innovaatio täydessä mittakaavassa, kertoo rahoitusta hallinnoivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki.

Kokeiluohjelma on jo synnyttänyt yrittäjyyttä eri puolille Suomea.  Suurin osa käynnissä olevista piloteista keskittyy lannan prosessoinnin tai siitä jalostettujen ravinnetuotteiden testaukseen. Ohjelmaa ei ole kuitenkaan rajattu maatalouden jakeisiin tai maaseudun toimijoihin.

– Kokeiluja on käynnissä myös esimerkiksi ruokomateriaalin hyödyntämiseen, levänkasvatukseen ja rehutuotteiden kehittämiseen liittyen. Alue- ja paikallisen tason osaajat ovat avainroolissa, sillä biomassat ja elinkeinorakenne ovat erilaisia eri puolilla Suomea, Mäntymäki muistuttaa.

Katso esimerkit, kysy lisää ja hae rahoitusta!

Rahoituksen lisäksi hallituksen kiertotalouden kärkihankkeet tarjoavat ravinteiden kierrätykseen liittyvää neuvontaa ja jakavat tietoa hyvistä esimerkeistä.

Kolmesta kokeiluohjelmasta käynnistyneestä hankkeesta on tehty esittelyvideot. Videoilta selviää, mitä uutta maatilalla muodostuvasta kuivikelannasta voi saada irti, mihin biokaasulaitoksen mädätejäännöstä on tarkoitus tulevaisuudessa hyödyntää ja minkälaisia uusia kasvualustoja on suunnitteilla kotipuutarhoihin.

Katso videot!

Kuivikelannan kompostoinnilla typpeä ja lämpöä

Biokaasulaitoksen lietteistä lannoitteita

Kasvualustoja maatalouden sivuvirroista

Lue lisää Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman verkkosivulta

Lisätietoa:
Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 029 502 7631
Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio Biström, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 400, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 27.3.2018