Komissio julkaisi ehdotuksen metsien tilan seurannasta

Uutinen - Julkaistu 23.11.2023

Euroopan komissio julkaisi 22.11. asetusehdotuksen metsien tilan seurannasta. Ehdotuksen tavoitteena on tuottaa vertailtavaa ja ajankohtaista metsätietoa päätöksenteon tueksi.

Metsien tilan seurantaa ja vapaaehtoisia strategisia suunnitelmia koskeva säädösehdotus on osa EU:n metsästrategian 2030 toimeenpanoa. Kattavan ja harmonisoidun tietopohjan avulla pyritään parantamaan metsiä koskevaa päätöksentekoa.

Esityksessä on parikymmentä metsiä kuvaavaa indikaattoria, joista osaan komissio tuottaisi arvoja kaukokartoituksen avulla ja osaan jäsenvaltiot muun muassa valtakunnan metsien inventointien kautta.

Komission mukaan metsiin kohdistuviin moniin uhkiin, kuten kuivuuteen ja metsäpaloihin, voitaisiin vastata paremmin korkeatasoisella ja maantieteellisesti tarkalla monitorointijärjestelmällä. Se käsittäisi EU-maiden kaikki metsät. Komissio pitää ongelmana, että nykyisellään käytössä ei ole riittävästi harmonisoitua koko EU:n kattavaa tietoa. Komission mukaan jäsenvaltioiden metsäsuunnitelmia ei myöskään pidetä riittävän kokonaisvaltaisina ja pitkäaikaisina vastaamaan metsien monikäyttöön liittyviin odotuksiin.

Metsätietoa komission järjestelmään

Suomi tukee tietopohjaista päätöksentekoa ja edistää metsävaratiedon avointa saatavuutta kansallisesti sekä kansainvälisesti. Luotettava ja laaja tietopohja on tärkeä perusta metsiä koskevalle päätöksenteolle. Siksi Suomi on tukenut harmonisoidun tiedon tuottamista myös EU:n tasolla. Metsien tilasta kertovan tiedon tulisi olla helposti saatavilla ja yhteistyötä raportoinnin harmonisoimiseksi tulee jatkaa.

Suomi alkaa nyt muodostaa kantaansa komission ehdotukseen. Ehdotus toisi muutoksen nykytilaan, jossa jäsenmaat vastaavat tiedon tuottamisesta ja analysoinnista. Jatkossa tietoa tuotettaisiin myös komission perustamaa järjestelmää varten. Tämä voi aiheuttaa kustannuksia. Suomi tarkastelee asetusehdotusta sen tuottaman lisäarvon ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Metsien tilan seurannan ohella komission ehdotus kannustaa jäsenvaltioita vapaaehtoisten metsäsuunnitelmien kehittämiseen.

Suomi piti ennakkovaikuttamisessa esillä tarvetta välttää päällekkäistä työtä ja tunnustaa olemassa olevien kansallisten strategioiden asema metsiin liittyvien tavoitteiden edistämisessä. Suomen oma kansallinen metsästrategia on laadittu laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja se ottaa kestävyyden eri osa-alueet kattavasti huomioon.

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Juha Roppola, p. 029 5162 169, juha.roppola@gov.fi.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 23.11.2023