Komissiosta kommentteja Suomen CAP-suunnitelmaan

Uutinen - Julkaistu 4.4.2022

Euroopan komissio on antanut reilut 200 havaintoa Suomen CAP-suunnitelmaan. Komission havaintokirje käynnistää Suomen CAP-suunnitelman hyväksymisneuvottelujen viimeisen vaiheen, jonka ennakoidaan kestävän kesään saakka.

Kirjeessään komissio antaa Suomelle kolmen viikon vastausajan tärkeimpiin strategisiin CAP-suunnitelmaa koskeviin havaintoihin. Vastausten jälkeen komissio julkaisee havainnot ja niihin annetut vastaukset.

Kommenteissaan komissio toteaa suunnitelman olevan kattava ja kiittää Suomea aktiivisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Määrällisesti suuri osa komission havainnoista kohdistuu ympäristö-ilmastotoimien kokonaisuuteen; komission tavoitteena on vihreän siirtymän nopeuttaminen. Komissio on kiinnittynyt erityistä huomiota huoltovarmuuteen johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä ilmasto- ja biodiversiteettikriiseihin, ja pyytää jäsenvaltioita:

  • vahvistamaan maataloussektorin kriisinkestävyyttä,
  • vähentämään riippuvuutta synteettisistä lannoitteista ja lisäämään uusiutuvan energian, kuten biokaasun tuotantoa, sekä
  • muuttamaan maataloustuotantoa kestävämpiin tuotantotapoihin, kuten täsmäviljelyyn ja kasviproteiinien tuotannon kasvattamiseen.

Osaan komission havainnoista vastataan myös pitkän aikavälin toimilla, jotka liittyvät juuri julkistettuun pakettiin maatalouden huoltovarmuuden turvaamiseksi, kuten investointituella vaihtoehtoisiin energialähteisiin, lisäpanostuksilla ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan sekä heikkotuottoisten turvepeltojen vettämiseen.

”Suomen ehdotus CAP-suunnitelmaksi, joka joulukuussa toimitettiin komissioon, on hyvä kokonaisuus. Suunnitelman keskiössä ovat aktiivinen ja kokonaiskestävä ruuantuotanto sekä elinvoimainen maaseutu, joita tuetaan myös lukuisin kansallisin toimin ja erilaisilla rahoitusmekanismeilla. Näistä asetelmista lähdemme CAP-suunnitelman hyväksymisneuvotteluihin. Odotan, että saamme komission hyväksymispäätöksen siten, että kansalliselle toimeenpanolle jää syksyllä riittävästi aikaa.”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Havaintojen alustavan tarkastelun perusteella osa komission havainnoista on hyvin teknisiä, osa vaatisi paljon työtä toimenpiteiden sisällön muokkaamisessa ja osasta joudutaan neuvottelemaan. Suomen vastausten kokonaisuus tarkentuu huhti-toukokuussa.

Komissio julkaisee jäsenvaltioille toimitetut havaintokirjeet omilla internet-sivuillaan huhtikuun lopussa. MMM julkaisee myös annetut vastaukset komission havaintoihin.

Lisäksi CAP-suunnitelmasta on valmistumassa ennakkoarviointi, joka julkaistaan MMM:n verkkosivuilla huhtikuussa. Ennakkoarvioinnin suositukset CAP-suunnitelmaan ovat osa komission kanssa käytäviä CAP-suunnitelman hyväksymisneuvotteluja.

Tervetuloa CAP-webinaariin myöhemmin keväällä, jossa käydään läpi komission havaintoja ja vastauksia. 

Materiaalit: 

Komission havaintokirje Suomen CAP-suunnitelmaan (EN)

Lisätiedot:  

  • Kari Valonen, maatalousneuvos, p. 0295162047, etunimi.sukunimi@gov.fi
  • Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, p.  0295162013 etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 4.4.2022


Aihetunnisteet: maatalous, maatalouspolitiikka