Kotimaanmatkailun kehittämistyöpajoissa jalostettiin matkailuyritysten tuotteita ja palveluita kotimaanmatkailijoille

Uutinen - Julkaistu 16.12.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti syksyn 2021 aikana kotimaanmatkailun kehittämistyöpajojen sarjan, jonka tavoitteena oli tukea matkailuyrityksiä kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan kotimaanmatkailijoille. Työpajasarjan tavoitteena oli lisäksi tiivistää kotimaanmatkailun yhteistyötä ja jatkaa keskustelua kansallisen koordinaation tarpeesta.

Työpajoissa ideoitiin ja jalostettiin kotimaanmatkailun tunnistettujen kehittämistarpeiden ja kotimaanmatkailun kohderyhmäselvityksen tulosten pohjalta matkailuyritysten tuotteita ja palveluita sekä kehitettiin yritysten osaamista keskeisiin kehittämistarpeisiin perustuen. Kehittämistyöpajasarjan keskeisistä tuloksista, työpajojen osallistujien palautteesta sekä näiden pohjalta tunnistetuista kotimaanmatkailun jatkokehitystarpeista koostettiin tänään julkaistu kotimaanmatkailun kehittämistyöpajojen yhteenvetoraportti.

Yhteensä viidessä kotimaanmatkailun kehittämistyöpajassa käsiteltiin kotimaanmatkailun yhteistyön tiivistämistä ja kansallisen koordinaation tarvetta; kotimaanmatkailun brändin ja markkinoinnin kehittämistä; matkailuyritysten sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien kehittämistä; kotimaanmatkailun tuotekehitystä tunnistetuille kotimaanmatkailun kohderyhmille sekä tiedolla johtamisen toimintamallien hyödyntämistä kotimaanmatkailun kehittämisessä.

Kotimaanmatkailun yhteistyön tiivistämiselle tarvetta

Kehittämistyöpajojen keskustelujen pohjalta tunnistettiin myös ehdotuksia kotimaanmatkailun kehittämiseen jatkossa. Osallistujat toivovat kotimaanmatkailun yhteistyön tiivistämistä yli alue- ja hankerajojen jatkettavan ja edistettävän huolimatta siitä, miten hyväksi yhteistyö koetaan parhaillaan. Kotimaanmatkailun kansallisen koordinaation tarve on säilynyt ennallaan, joskaan selkeää yksittäistä toimijaa koordinaatiotahoksi ei kehittämistyöpajoissa tunnistettu.

Syksyn kehittämistyöpajojen keskusteluissa nousi esiin monia matkailun kehittämiseen laajemminkin liittyviä tarpeita, joita voidaan hyödyntää työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi myös muiden matkailutoimijoiden kehittämistoimenpiteissä. Näitä yhteenvetoraportissakin esiin nostettuja kehittämistarpeita olivat esimerkiksi matkailutoimialan edunvalvonnan ja viestinnän kehittämisen tarve sekä kotimaanmatkailun brändin kehittäminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa keskustelua kotimaanmatkailun kehittämisestä vuoden 2022 aikana yhteenvetoraportissa esiin nostettujen kehittämistyöpajojen keskeisten tulosten pohjalta.

Lisätiedot: 
asiantuntija Ida Honkanen, p. 0295 047 033, ida.honkanen@gov.fi
kehittämistyöpajojen vastuuhenkilö Hanna Lak, p. 040 1868 409, hanna.lak@hmmhconsulting.com
Työpajojen yhteenvetoraportti: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163696

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 16.12.2021


Aihetunnisteet: matkailu