Laadulla ja monipuolisuudella Suomen kalastusmatkailu nousuun – kalastusmatkailun työryhmä luovutti esityksensä ministeri Kurviselle

Uutinen - Julkaistu 30.3.2023

Kalastusmatkailun edistämiseksi esitetään kunnianhimoista ohjelmaa: visiona on, että Suomessa on monipuoliset ja Euroopan laadukkaimmat kalastuspalvelut vuonna 2033. Kalastusmatkailun kehittämisohjelman laatimiseen nimetty työryhmä luovutti ohjelman maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle 30.3.2023.

Suomessa on 511 kalastusmatkailuyritystä ja ne työllistävät 935 henkilötyövuotta. Suomen vesistöissä ja kalakannoissa on hyvä potentiaali kalastusmatkailun kehittämiseen. Suomella on kuitenkin heikko imago kansainvälisillä markkinoilla ja palvelutarjonta ei kaikilta osin vastaa kysyntää. Myös kehittäminen ja markkinointi on vähäistä. Muun muassa näistä tunnistetuista lähtökohdista työryhmä laati kehittämisohjelman, jolla Suomen kalastusmatkailu nostetaan kasvuun.

Kehittämisohjelma sisältää toimenpide-esitykset palvelujen ja liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin sekä toimintaympäristön kehittämiseksi.

– Olen tyytyväinen, että on saatu yhteinen näkemys kalastusmatkailun kehittämiseen seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Haastan toimijoita ohjelman toteuttamiseen, jotta niin suomalaiset kuin ulkomailta tulevat kalastusmatkailijat saavat jatkossa entistä parempia palveluja ja myös yritystoiminta saadaan kasvuun, toteaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Työryhmä koostui kala- ja matkailualan sekä aluekehittämisen asiantuntijoista. Esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan asiantuntemusta ja työpanosta laajasti kalastusmatkailuun linkittyviltä toimijoilta.

– Kalastusmatkailun kehittämiseen saatiin työryhmässä laadittua kunnianhimoinen ohjelma hyvässä yhteistyössä. Uskon, että tämä heijastuu myönteisesti sitoutumisena ohjelman toimeenpanoon, kertoo työryhmän puheenjohtaja, kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö lähettää kehittämisohjelman lausunnoille, jonka jälkeen ohjelma vielä viimeistellään. Tutustu kehittämisohjelmaan.

Uuden kehittämisohjelman laatiminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Nimitetyn työryhmän tehtävänä oli tehdä esitys maa- ja metsätalousministeriölle uudeksi kalastusmatkailun kehittämisohjelmaksi.

Työryhmässä oli jäseniä maa-ja metsätalousministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Metsähallituksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Lapin Ammattikorkeakoulusta, Business Finland oy Visit Finland:sta, ELY-keskuksesta, Suomen Kalastusopaskillasta, WWF:stä, Kalatalouden Keskusliitosta, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä, Saamelaiskäräjistä sekä maakunnan liitosta.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 0295162404, eija.kirjavainen(at)gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 30.3.2023


Aihetunnisteet: kalastus, kalat, luontomatkailu