Lainsäädännön ja hallinnon esteet ja mahdollisuudet biotalouden edistämiseksi selvitetään

Uutinen - Julkaistu 15.12.2014

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa käynnistyy työ, jonka tavoitteena on löytää keinoja biotalouden edistämiseksi lainsäädäntöä ja hallintomenettelyitä kehittämällä. Työn taustalla on Suomen biotalousstrategia, joka tähtää maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen biotalouden keinoin ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen.

Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, on biotalouden kehittämistä haittaavia hallinnon ja lainsäädännön esteitä poistettava. Tavoitteena on tarkastella hallinnon rakenteiden toimivuutta biotalouden näkökulmasta. Työn tuloksena syntyy tutkimukseen perustuvia konkreettisia ehdotuksia, joita päätöksentekijät voivat helposti hyödyntää omassa työssään. Oleellinen osa selvitystä ovat keskeisille biotalouden toimijoille ja sidosryhmille tehtävät kyselyt ja haastattelut sekä työpajat, joissa kerätään tietoa nykyisen lainsäädännön ja hallinnollisten menettelyjen kehittämistarpeista.

Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen työ tehdään ympäristöministeriön valvonnassa, jossa vastuullisena virkamiehenä on neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto. Työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajia ministeriöistä (ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö), viranomaisista (Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan AVI) ja keskeisistä biotalouden alan toimijoista (Metsäteollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsähallitus).

Työryhmään kuuluu tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Lapin yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Metsäntutkimuslaitokselta (tuleva Luonnonvarakeskus). Hanketta johtaa ympäristölainsäädännön toimeenpanoon erikoistunut Linnunmaa Oy Joensuusta.

Työ käynnistyy joulukuussa 2014 ja päättyy marraskuussa 2015. Aloitusseminaari pidetään 4.2.2015 Säätytalolla Helsingissä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö, puh. 029 525 0259, merja.saarnilehto@ymparisto.fi

Tutkimusjohtaja Laura Höijer, ympäristöministeriö, puh. 029 525 0097, laura.hoijer@ymparisto.fi

Toimitusjohtaja Eeva Punta, Linnunmaa oy, puh. 0400 298 465, eeva.punta@linnunmaa.fi

15.12.2014, ympäristöministeriö


Aihetunnisteet: biotalous, lainsäädäntö, vnkbio