Lannan poltto helpottuu

Uutinen - Julkaistu 16.11.2018

Hevosenlannan ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttö energiantuotannossa helpottuu 15.11. alkaen. Lakimuutosten myötä lannan poltto korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellytä jätteenpolttolupaa. Lannan polttamiseen on myös ohjeet.

Lannanpolttoa helpottavat muutokset on tehty ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen muutokseen. ”Hallitusohjelman mukaisesti lannan poltto helpottuu vihdoin. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia lannan hyödyntämiseen erityisesti eläintiheillä alueella. Samassa yhteydessä on laadittu toimijoille kattavat toimintaohjeet, joiden mukaan lannan poltto onnistuu”, Leppä sanoo.

Aikaisemmin lainsäädäntö on sallinut lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. Nyt polttaminen pienissä ja keskisuurissa, korkeintaan 50 megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi. Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädetään poikkeuksista, jotka tuovat lisähelpotuksia lannan polttoon. Poikkeukset koskevat muun muassa polttolämpötilavaatimuksia sekä päästöraja-arvojen määrittämistä.

Muutoksella säädetään myös ympäristösuojeluviranomaisten ja sivutuotelain mukaisesta hyväksynnästä vastaavan kunnaneläinlääkärin välisestä työnjaosta. Sivutuotelain mukaista hyväksyntää ei pääsääntöisesti vaadita laitoksilta, jotka kuuluvat ympäristönsuojelulain rekisteröinnin tai luvituksen piiriin.

Lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoite sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. Tavoite on osa laajempaa hallituksen kärkihanketta. Hevosen lantaa muodostuu noin 500 000-700 000 tonnia vuodessa. Lainsäädäntömuutosten jälkeen polttoon arvioidaan ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia hevosen lantaa vuodessa.

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ovat yhteistyössä laatineet lannan polttoa koskevan ohjeen.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelulain muutokset:

Erityisasiantuntija Sami Rinne, ympäristöministeriö, p. 0295 250 361, etunimi.sukunimi@ym.fi

Eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muutokset:

Eritysasiantuntija Kirsti Huovinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 182, etu.sukunimi@mmm.fi

 

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.11.2018


Aihetunnisteet: energia, lanta, maatalous