Lanta on saatava kiertoon, jotta Itämeri elpyy

Uutinen - Julkaistu 26.8.2021

Lanta on maatalouden ja vesistönsuojelun keskeinen haaste. Se pitäisi saada alueellisesti keskittyneiltä isoilta kotieläinyksiköiltä lannoitteeksi kasvinviljelytiloille. Teknologiaa pitää vielä kehittää, jotta lanta saadaan prosessoitua oikeanlaiseen muotoon.

Itämeri on matala ja herkkä sisämeri, jonka keskeinen ongelma on rehevöityminen. Sen alueella asuu lähes 90 miljoonaa ihmistä 14:stä eri valtiosta. Suomessa Itämerta kuormittaa erityisesti maatalous. Siksi myös maa- ja metsätalousministeriössä kymmenet asiantuntijat tekevät pitkäjänteistä työtä meren ravinnekuorman hillitsemiseksi.

Maatalouden ja vesistönsuojelun keskeinen haaste on lanta, joka pitäisi saada alueellisesti keskittyneitä isoista kotieläinyksiköistä kasvinviljelytiloille lannoitteeksiTeknologiaa pitää vielä kehittää, jotta lanta saadaan prosessoitua oikeanlaiseen muotoon.

– Biomassojen ravinteiden vieminen sinne, missä ravinteita tarvitaan edellyttää prosessointia helposti kuljetettavaan ja käytettävään muotoon. Tavoitteena on luoda toimivia, helppokäyttöisiä ja hinnaltaan kilpailukykyisiä kierrätyslannoitteita sekä niille toimivat markkinat, sanoo neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kuluttajille tietoa Itämeri-ystävällisistä tuotteista

Kuluttaja voi auttaa valitsemalla tuotteita, joiden tuotannossa on varmistettu ravinteiden hallinta. Valinta pitäisi tehdä helpoksi kertomalla, miten tuotteissa on huomioitu Itämeren suojelu.

– Itämeri voidaan pelastaa vain ihmisten ja alueiden sitoutumisella. Tarvitaan sinnikästä ja pitkäjänteistä työtä, johon osallistuvat kaikki valuma-alueen toimijat viljelijöistä ja muista maankäyttäjistä teollisuuteen ja rehevöityneiden alueiden asukkaisiin, Tapio-Biström toteaa.

Maatalouden puolella tärkeimmät vesien tilaa parantavat toimet linjataan EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa eli CAP-ohjelmassa. Toimia ohjaa myös Itämeren suojelusopimus Helcom, jota kaikki Itämeren rannikkovaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan. Suomella on myös oma ravinteiden kierrätysohjelma, jonka puitteissa myönnetään tukia biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin investointeihin sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Itämeriviikon kunniaksi julkaisemme juttusarjan, jossa MMM asiantuntijat kertovat, millaista työtä Itämeren hyväksi tehdään. Ensimmäisenä käsittelemme maataloutta. 

Lue lisää:

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 24.8.2021


Aihetunnisteet: itämeri, lanta, ravinnekierrätys