Lisäpanostusta maatalouden kannattavuuden turvaamiseen sekä maatalouden riskienhallintaan

Uutinen - Julkaistu 12.4.2018

Hallitus päätti kehysriihessään 11.4.2018 toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan maatalouden kannattavuutta sekä maatalouden riskienhallintaa.

Maatalouden kannattavuutta parannetaan

Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi viljelijöille maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin osoitettiin kehysriihessä 10 miljoonan euron lisämääräraha. Hallitus pyrkii kohdentamaan puuttuvan 21,5 miljoonaa euroa tulevissa vuoden 2018 lisätalousarvioissa, jotta luonnonhaittakorvaus voidaan pitää vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla. Ilman kehysriihessä tehtyä ja tulevissa lisätalousarvioissa päätettäviä lisämäärärahoja luonnonhaittakorvauksen pudotus vuonna 2019 olisi nykytasosta noin 15 euroa hehtaarilta.

– Luonnonhaittakorvaus on yksinkertaisin ja tasapuolisin keino ohjata tukea viljelijöille ja siksi sen säilyminen nykytasolla on äärimmäisen tärkeää, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Vuosi 2017 oli säiden suhteen erityisen vaikea kasvinviljelylle. Korjaamatta jäänyt sato sekä korjatun sadon heikko laatu aiheuttivat merkittäviä tulonmenetyksiä. Myös kone- ja kuivauskustannukset nousivat korkeiksi. Luonnonvarakeskuksen ennakkoarvion mukaan maatalouden kannattavuus jäi vuonna 2017 vuoden 2016 tasolle eli heikoimmaksi koko 2010-luvulla. Samaan aikaan tuotantokustannukset ovat säilyneet korkeina ja esimerkiksi lannoitteiden ja energian hinnat ovat jälleen kääntyneet nousuun.

Viljelijöiden mahdollisuuksia satovahinkovakuutuksiin lisätään

Hallituksen tavoitteena on, että satovahinko- ja kasvintuhoojavakuutukset vapautuvat verosta. Asiaa valmistellaan valtiovarainministeriön työryhmässä, ja lopulliset päätökset tehdään viimeistään syksyn budjettiriihessä. Toimenpiteen tarkoituksena on lisätä vakuutuksia riskienhallinnan välineenä. Vakuutukset auttaisivat maatiloja varautumaan tuleviin riskeihin. Samalla tarve jälkikäteisille valtion tukitoimille vähenee.

Hallitus päätti turvata Tullin ja Eviran resurssit afrikkalaisen sikaruton torjuntaan rajanylityspaikoilla. Afrikkalainen sikarutto on Euroopassa leviävä, vakava eläintauti, joka aiheuttaisi Suomeen levitessään merkittäviä menetyksiä ruokaketjulle.

Metsähallituksen luontopalvelujen rahoitusta lisätään kehyskaudella vuosittain 1,1 miljoonaa euroa Pohjois-Suomen metsäpuiden siemenhuoltoon ja varmuusvarastointiin liittyviin tehtäviin.

Valtioneuvoston tiedote kehysriihestä

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
talousjohtaja Jukka Nummikoski, p. 0295 16 2022, jukka.nummikoski(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.4.2018