Lohi- ja meritaimenstrategian onnistumista arvioitiin

Uutinen - Julkaistu 28.6.2021

Maa- ja metsätalousministeriön lohi- ja meritaimenstrategiasta tehtiin arviointiraportti, jossa strategian päämääriä pidettiin edelleen ajankohtaisina ja strategian jatkamista tärkeänä. Arvioinnin toteutti Sitowise Oy.

Strategian tärkeimpänä tavoitteena ovat elinvoimaiset lohi- ja meritaimenkannat sekä niiden kestävä hyödyntäminen. Arvion mukaan strategian aikana ollaan päästy lähemmäs tätä tavoitetta. Arvioinnissa tarkasteltiin strategian ekolo¬gista, sosiaalista, yhteiskunnallista ja taloudellista kestävyyttä. Toteutuksessa hyödynnettiin aineistoanalyysiä, strategian seurantaryhmälle osoitettua kyselyä, keskeisten sidosryhmien haastatteluja sekä työpajatyöskentelyä.

Etenkin myönteisen ekologisen kehityksen uskottiin jatkuvan strategian mukaisilla toimilla. Enemmän mielipiteitä jakoi se, saavutetaanko kestävä hyödyntäminen strategiassa esitetyillä toimilla eli tähän on kiinnitettävä huomiota strategiaa päivitettäessä.

Lohi- ja meritaimenstrategiasta löytyi useita kohtia, joita on syytä päivittää tuoreen tutkimukseen sekä kokemukseen pohjaavan tiedon perusteella. Huomattava osa esitetystä kritiikistä kohdistui kalastuksen säätelyyn sekä säätelystä päättämiseen. Kritiikkiä aiheuttaa etenkin se, että molempiin, ekologiaan ja talouteen, liittyy epävarmuuksia. Olennaista on, että nämä epävarmuudet tiedostetaan päätöksenteossa ja toimintaa ollaan valmiita muuttamaan tietojen täsmentyessä. Avainasemassa on avoin keskusteluyhteys eri intressiryhmien välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö nimittää syksyllä strategian päivittämistä varten uuden seurantaryhmän. Nykyisen, voimassa olevan lohi- ja meritaimenstrategian toteuttamista jatketaan koko päivitystyön ajan.
Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 28.6.2021


Aihetunnisteet: kalat