LULUCF-asetuksen maatalousnäkökohdat ja ruokaturva puhuttivat maatalousneuvostossa

Uutinen - Julkaistu 8.4.2022

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 7. huhtikuuta Luxemburgissa. Ministerit keskustelivat LULUCF-asetuksen maatalousnäkökohdista ja maatalousmarkkinoiden tilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Lisäksi ministerit keskustelivat komission tiedonannosta, joka koskee elintarviketurvan varmistamista ja elintarvikejärjestelmien häiriönsietokyvyn vahvistamista. Suomea kokouksessa edusti viimeistä kertaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Puheenjohtaja toi maatalousministerien keskusteluun LULUCF-asetuksen maatalousnäkökohdat. Monet jäsenvaltiot näkivät, että komission esitys tuo liikaa uusia raportointivelvoitteita. Ehdotukseen maatalouden ja metsätalouden poistumien ja päästöjen yhteistarkastelusta suhtauduttiin avoimesti, mutta komissiolta tarvitaan lisätietoja asiasta.  Ministeri Jari Leppä toi esiin huolen siitä, että paine metsien hiilinielun lisäämiseksi voi kasvaa ehdotuksen myötä. Hän painotti, ettei tule luoda tilannetta, jossa metsäisten maiden hiilinieluja käytetään muiden maiden nielutavoitteen kattamiseen.

Ministerit keskustelivat myös maatalouden markkinatilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen. Asiakohdan yhteydessä kuultiin Ukrainan maatalousministeriä videoyhteydellä. Ukraina on esittänyt komissiolle pyynnön tuesta Ukrainan maataloustuotannolle, jonka toimittamista komissio koordinoi. Komissio on esittänyt markkinatilanteen tasapainottamiseksi toimenpiteitä, jotka ovat saaneet jäsenvaltioilta pääosin myönteisen vastaanoton. Moni jäsenvaltio toi esiin huolen elintarvikkeiden, tuotantopanosten ja lannoitteiden hinnan noususta. Ministeri Leppä nosti esiin sen, että uusien järjestelmien toimeenpano vie aikaa ja tukijärjestelmissä tulisi olla käytettävissä nopeasti sovellettavia ja viljelijöiden tuloihin suoraan vaikuttavia toimenpiteitä.

Neuvosto keskusteli myös komission tiedonannosta, joka koskee elintarviketurvan varmistamista ja elintarvikejärjestelmien häiriösietokyvyn vahvistamista. Komissio on julkaissut 23.3.2022 tiedonannon, jonka tarkoitus on vastata Versaillesissa 10.-11.3.2022 järjestetyn Eurooppa-neuvoston päätelmissä todettuun tarpeeseen vastata kohonneisiin ruuan hintoihin ja globaalin ruokaturvan haasteeseen. Jäsenvaltiot painottivat ruokaturvan tärkeyttä nykyisessä kriisitilanteessa. Ministeri Leppä toi esiin, että elintarvikesektorin huoltovarmuus perustuu kannattavaan maatalouteen ja oikeudenmukaiseen elintarvikeketjun toimintaan.

Neuvoston kokous oli ministeri Jari Lepän viimeinen neuvoston kokous. Ministeri Leppä oli neuvoston pitkäaikaisin ministeri ja sai kollegoiltaan kiitokset hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047

Ministerin erityisavustaja Jere Nuutinen p. +358 50 313 4443

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 8.4.2022


Aihetunnisteet: maatalous, ruoka